Två miljoner i post doc-stöd till forskning om kranskärlsjukdom hos kvinnor

2017-10-26 08:00

AFA Försäkring har beslutat att ge årets postdoktorala stöd om två miljoner kronor till Sofia Sederholm Lawesson, överläkare på Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicincentrum vid Linköpings universitetssjukhus i Region Östergötland, för att forska om kranskärlsjukdom hos kvinnor.

Sofia Sederholm Lawesson är överläkare på hjärtkliniken på Linköpings universitetssjukhus. Sedan några månader tillbaka befinner hon sig på Stanford University i Kalifornien, USA, för att utveckla sin forskning om kvinnors hjärthälsa. I två pågående projekt undersöker hon hur val av levnadsvanor kan förebygga hjärtinfarkt för kvinnor efter klimakteriet respektive för kvinnor med njursjukdom. Hon har ytterligare två forskningsprojekt på gång, båda inom besläktade områden.

– Det känns fantastiskt roligt och överraskande att få post doc-stödet. Jag har i flera år varit intresserad av könsskillnader vid hjärtinfarkt, såsom skillnader i symtom, behandling, komplikationer och prognos. Det har i sin tur lett till att jag riktat in mig på kvinnors hjärthälsa och nu befinner mig på Stanford University för att försöka etablera forskningssamarbeten, säger Sofia Sederholm Lawesson.

Post doc-stödet innebär att hon kan fortsätta sina två huvudspår inom forskningen om preventiv kardiologi, alltså vad som kan förebygga hjärtinfarkt.

– I det ena projektet studerar jag bland annat hur olika former av motion kan skydda kvinnor mot infarkt senare i livet och i det andra hur man kan minska risken för kvinnor med nedsatt njurfunktion att drabbas, säger Sofia Sederholm Lawesson.

AFA Försäkring är finansiär av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja nydisputerade forskares möjligheter till studier och forskning.


– Vi som finansiär är mycket glada över att kunna ge årets post doc-stöd till en forskare som både verkar inom ett viktigt och spännande forskningsfält, och som har en ambitiös plan för att bygga sitt internationella vetenskapliga nätverk. Vi är övertygade om att Sofia kommer att berika utvecklingen av svensk forskning och sjukvård inom sitt forskningsområde och att hennes forskning kommer att leda till direkt patientnytta, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information:
Läs en intervju med forskaren Sofia Sederholm Lawesson här.

Kontakt: Sofia Sederholm Lawesson, Kardiologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus: +1 650 804 4938 sofia.lawesson@liu.se
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Mer om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning