Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

2017-06-21 08:00

Högutbildade kvinnor och män lever i snitt sex år längre än lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar. Deras arbete presenterades under ett seminarium hos AFA Försäkring den 21 juni.

– Ojämlikheten i hälsa relaterar till utbildningsgrad och skär genom hela samhället. Detta handlar inte bara om någon enstaka marginalgrupp utan det berör oss alla. Viktiga utgångspunkter för slutbetänkandet är att hälsoskillnaderna i Sverige både inom och mellan grupper är påtagliga, sa kommissionens ordförande Olle Lundberg, som presenterar slutbetänkandet "Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa".

Kommissionen pekar ut inriktning och ger förslag för mer jämlika livsvillkor. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö är ett av åtta målområden i betänkandet. Med likvärdiga livsvillkor och möjligheter till sådant som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete och en rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa.

– I flera avseenden har Sverige en god folkhälsa, men ojämlikhet i hälsa och livslängd är en utmaning. För att nå en mer jämlik hälsa måste individers egna möjligheter att agera och generera resurser stärkas, men även det allmännas förmåga att bidra med resurser vid situationer eller perioder i livet där de egna resurserna inte räcker till. Det finns all anledning att ta nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, sa Olle Lundberg.

Livsvillkoren påverkar hälsan både kortsiktigt och långsiktigt. Slutbetänkandet pekar på inriktning och insatser som långsiktigt kan bidra till mer jämlika villkor och möjligheter.

– Exempel på sådana insatser är att arbeta för en jämlik mödra- och barnhälsovård och en likvärdig förskola av hög kvalitet. En god lärandemiljö och insatser för att motverka skolmisslyckanden kan också bidra. Att minska hinder för inträde på arbetsmarknaden och stärkt arbetsmiljöarbete är ytterligare förslag till insatser, sa Olle Lundberg.

Kommissionens ordförande Olle Lundberg är professor i forskning om ojämlikhet i hälsa vid CHESS (Centre for Health Equity Studies), Stockholms universitet.

Mer information
Se mer om seminariet på afaforsakring.se/nyhetsrum

Ladda ner slutbetänkandet av Kommissionen för jämlik hälsa här

Kommissionen för jämlik hälsas webbplats

Se en tidigare filmad presentation av slutbetänkandet och läs mer om slutbetänkandet på regeringens webbplats

Kontakt: Kommissionens ordförande Olle Lundberg: 072-725 12 06
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på https://www.afaforsakring.se/forskning/

Text och foto: Linda Harling