Leda och arbeta i det digitala arbetslivet

2017-06-26 07:00

Vad kan samhälle, organisation och individ göra för att skapa bättre digitala arbetsmiljöer? Vilka krav ställs på både chefskap och medarbetarskap för att bäst nyttja den digitala utvecklingen? Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH och fd ordförande i Digitaliseringskommissionen, fördjupar sig i digitaliseringens effekter på arbetsmiljön under AFA Försäkrings seminarium i Almedalen, som senaste veckan legat bland de 10 bäst trendande evenemangen i almedalsguiden.

Fotograf: Kristina Sahlén

Idag finns väldigt många datorer och digitaliseringens framfart sker överallt. Jan Gulliksen lyfter hur det kraftigt kommer att påverka våra arbetsmiljöer i framtiden.

– I Almedalen kommer jag att prata om hur sådant arbete kommer att se ut och hur det är att arbeta och leda i det digitala arbetslivet i framtiden. Om digitala arbetsmiljöproblem som dyker upp i större utsträckning och hur vi kan komma tillrätta med dem, säger Jan Gulliksen.

Alla berörs av den digitala arbetsmiljön

Jan Gulliksen menar att detta är ett angeläget ämne som verkligen angår alla:

– Det här är ett superviktigt område. Digital arbetsmiljö berör i stort sett alla som arbetar idag. Säg den yrkeskategori som inte använder sig av digitala hjälpmedel i sitt arbete?

Digitaliseringen ger utrymme för individuell utveckling

Den digitala tekniken kan ge oss större hjälp i framtiden med arbetsuppgifter som är tråkiga, monotona eller tunga.

– Vi blir kvitt den sortens arbetsuppgifter för att istället skapa andra arbetsuppgifter som är mer intellektuellt stimulerande, mer givande att jobba med och kan utveckla oss kreativt och professionellt, säger Jan Gulliksen.

Text: Linda Harling
Fotograf: Kristina Sahlén

 

Seminarium: Leda och arbeta i det digitala arbetslivet
Den 4 juli berättar Jan Gulliksen mer om digitaliseringens effekter på våra arbetsmiljöer under AFA Försäkrings seminarium i Almedalen. Föredraget följs av ett längre panelsamtal.

Tid: Tisdag 4 juli klockan 13.00–14.10
Plats: Lokalen "Bryggan" i Hälsodalen, nära S:t Hans Café, S:t Hansplan, Visby

Medverkande: 
Jan Gulliksen, fd ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-datorinteraktion vid KTH
Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet och projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" som finansieras av AFA Försäkring. 
Robert Jakobsson, biträdande VD, Prevent
Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
Kristina Rådkvist, kanslichef, PTK
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring
Moderator: Carin Hjulström

Mer information:
Jan Gulliksen, fd ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-datorinteraktion vid KTH: 0730-37 39 30, gulliksen@kth.se
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Se en filmad intervju med Jan Gulliksen och läs mer på vår webbplats om våra andra seminarier i Almedalen, samtliga på temat ”Framtidens arbetsmiljö – artificiell intelligens, robotar och digital utveckling”.
 

 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning