Internet och teknologi – framtidens samhällsdelare

2017-06-26 07:00

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut och vilka behov kan vi redan idag forska kring och möta? Ashkan Fardost, forskare, föreläsare och rådgivare talar på AFA Försäkrings seminarium i Almedalen om framtidens system, hur de kan komma att påverka våra arbetsmiljöer och hur vi rustar oss inför framtidens arbetsliv. Seminariet har senaste veckan legat bland de 20 bäst trendande evenemangen i almedalsguiden.

Fotograf: Annika Falkuggla

Internet och den accelererande framfarten av digital teknologi kommer att skapa två nya grupper i samhället enligt Ashkan Fardost:

– Vi kommer att se en grupp som inser att internet och teknologi ger makten att förverkliga vilken dröm som helst, och en grupp som inte inser det. Den här uppdelningen kommer att förändra hur människor kommer att vilja leva, bo och sist men inte minst hur vi kommer att vilja jobba.

Ashkan Fardost tror att samhällets uppgift är att se till att så många människor som möjligt hamnar i den första gruppen som förstår värdet av internet och teknologi.

50 procent av jobben ersätts av datorer

En av de viktigaste drivkrafterna bakom denna framtida uppdelning är automatiseringen av jobben på arbetsmarknaden.

– Om ditt arbete går ut på att följa instruktioner mellan nio och fem varje dag, då finns en  stor sannolikhet att ditt yrke tillhör de 30–50 procent av jobben i Sverige som ersätts av datorer inom 20 år. Det här kommer att vända upp och ner på arbetsmarknaden som vi känner till, säger Ashkan Fardost.

Text: Linda Harling
Fotograf: Annika Falkuggla

  

 

Seminarium: En trendspaning kring framtidens arbetsliv – nya jobb, helt nya villkor?
Den 4 juli berättar Ashkan Fardost mer om framtidens arbetsliv på AFA Försäkrings seminarium i Almedalen. Föredraget följs av ett panelsamtal.

Tid: Tisdag 4 juli klockan 15.40–17.00
Plats: Lokalen "Bryggan" i Hälsodalen, nära S:t Hans Café, S:t Hansplan, Visby

Medverkande
Ashkan Fardost , forskare, föreläsare och rådgivare på bland annat Hyper Island
Stefan Fölster, författare till Robotrevolutionen, De nya jobben i automatiseringens tidevarv och Framtidens jobb. Han är expert inom digitalisering, automatisering och framtidens jobb.
Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Moderator: Carin Hjulström

Mer information:
Ashkan Fardost, forskare, föreläsare och rådgivare: 073-443 15 14, hello@ashkan.io
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Se en filmad intervju med Ashkan Fardost och läs mer på vår webbplats om våra andra seminarier i Almedalen, samtliga på temat ”Framtidens arbetsmiljö – artificiell intelligens, robotar och digital utveckling”.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning