Blir din nästa kollega en robot?

2017-06-26 07:00

Redan idag arbetar robot och människa sida vid sida och utvecklingen går snabbt framåt. Vilka möjligheter finns och hur tillvaratar vi de tekniska framstegen för att främja arbetshälsan? Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare, sätter ramarna för hälsorobotik och robotens betydelse för vår arbetshälsa på AFA Försäkrings seminarium i Almedalen.

Fotograf: Tommy Fondelius

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg och ett av årets stora teman är digitalisering. Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare, kommer i sitt föredrag att lyfta digitalisering, robotisering och artificiell intelligens ur ett arbetsmiljöperspektiv. Hon menar att den tekniska utvecklingen kommer att förändra hela vår värld, påverka vår hälsa och ställa existentiella frågor på sin spets.

”Vi kommer att leva friskare och längre”

– Vi kommer att leva friskare, längre och den tekniska utvecklingen kommer även att påverka våra sociala normer. Kanske kommer vi att jobba mycket mindre? Hur ska vi då fylla våra liv med mening? säger Mouna Esmaeilzadeh.

Slipper en massa skitgöra

Mouna Esmaeilzadeh menar att robotiseringen kommer att betyda väldigt mycket för arbetsmiljö och hälsa i framtiden:

– Vi kommer att slippa att göra en massa skitgöra och kunna fokusera på det vi älskar istället – dessutom med hälsan i behåll. Robotarna kommer att hjälpa oss att diagnostisera och kartlägga sjukdomar tidigt och förhindra dem, säger hon.

Robotar behöver uppfostras

Många tror att robotar och artificiell intelligens inte har några slags fördomar utan att de är objektiva. Mouna Esmaeilzadeh menar att det inte riktigt stämmer, då det är vi människor som skapar robotarna och våra fördomar präglar robotarna.

– Det gäller att uppfostra våra maskiner rätt, så att de inte blir rasister och sexister och potentiellt utrotar människoarten. Vi, människor, måste ta ledarskap och se till att maskinerna tjänar oss och inte tvärtom. De ska hjälpa oss och göra så att vi lever i en bättre värld, säger hon.

Text: Linda Harling
Fotograf: Tommy Fondelius

 

Seminarium: Helt sjukt men kanske också mycket friskare. Vad kan robotarna göra – och inte göra för vår arbetsmiljö?
Den 4 juli berättar Mouna Esmaeilzadeh mer om robotar, artificiell intelligens, hälsa och arbetsmiljö på AFA Försäkrings seminarium i Almedalen. Föredraget följs av ett panelsamtal.

Tid: Tisdag 4 juli klockan 14.30–15.25
Plats: Lokalen "Bryggan" i Hälsodalen, nära S:t Hans Café, S:t Hansplan, Visby

Medverkande
Mouna Esmaeilzadeh, läkare, hjärnforskare och entreprenör 
Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik Robotdalen
Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
Lars Fresker, ordförande Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd, OFR
Moderator: Carin Hjulström

Mer information:
Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare: 0707-17 84 37, mouna@doctormouna.com
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Se en filmad intervju med Mouna Esmaeilzadeh och läs mer på vår webbplats om våra andra seminarier i Almedalen, samtliga på temat ”Framtidens arbetsmiljö – artificiell intelligens, robotar och digital utveckling.

 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning