Långa sjukfall och olyckor vanligare bland städare

2017-05-09 09:00

Yrkesgruppen städare och fönsterputsare drabbas oftare av arbetsplatsolyckor och är oftare långvarigt sjukskrivna jämfört med andra yrkesgrupper. Det visar statistiken i AFA Försäkrings nya rapport Arbetsskador och sjukskrivningar bland städare, som presenterades av analyschef Anna Weigelt vid ett seminarium den 9 maj.

– Om man tittar på genomsnittet för alla yrkesarbetande så drabbas 27,9 personer per 1 000 sysselsatta av ett sjukfall som varar i tre månader eller längre. För städare och fönsterputsare är motsvarande siffra högre, nämligen 41,0 per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Långa sjukfall ökar med stigande ålder. För kvinnor är det fem gånger vanligare med sjukskrivning i den äldsta åldersgruppen jämfört med den yngsta. Bland män är det sju och en halv gånger vanligare i den äldsta jämfört med den yngsta åldersgruppen.

Ryggsjukdomar och depression dominerar

De vanligaste diagnoserna bland städare och fönsterputsare är muskuloskeletala och psykiska diagnoser.  

– Dessa diagnoser står för två tredjedelar av alla diagnoser för långa sjukfall inom yrkesgruppen städare och fönsterputsare. Fördelningen är likvärdig för båda könen, säger Anna Weigelt.

Den vanligaste muskuloskeletala diagnosen för både kvinnor och män inom yrkesgruppen är ryggsjukdomar. Depression är den vanligaste psykiska diagnosen för båda könen.

Antalet sjukfall med diagnosen med stressrelaterade diagnoser mer än fördubblades för kvinnor mellan åren 2012 och 2015. I andra yrkesgrupper är utvecklingen likvärdig.

Fallolyckor drabbar många

Det är inte bara de långa sjukfallen som skiljer yrkesgruppen städare och fönsterputsare från andra, olycksfrekvensen är också högre än inom övriga yrkesgrupper.

I genomsnitt drabbas 2,5 sysselsatta per 1 000 yrkesarbetande av en allvarlig arbetsplatsolycka per år. För städare och fönsterputsare är motsvarande siffra 4,0 per och i de äldre åldersgrupperna är olycksfrekvensen högre.  

– Den vanligaste arbetsolyckan bland städare idag är olika typer av fallolyckor.  För kvinnor är det något vanligare med fall i samma nivå, medan män oftare skadar sig efter fall från höjd, säger Anna Weigelt.

Statistiken som presenteras i rapporten bygger på 7 032 arbetsolyckor som inträffat under åren 2007–2015 och 33 000 långa sjukfall som har ersatts under åren 2007–2015. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas.

Mer information:

För att göra informationen tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i en arbetsskaderapport och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Arbetsskador och sjukrivningar bland städare är den andra delrapporten som presenteras under 2017.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns att ladda ner här.

Här finns mer information från halvdagsseminariet där statistikrapporten presenterades. Under seminariet presenterades även resultat av forskning rörande städbranschen.

Kontakt: Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Text: Linda Harling

Pressbild att ladda ner: