Vassa knivar gör skillnad för kockars arbetsmiljö

2017-04-25 07:00

Hur ser arbetsmiljön ut inom restaurangbranschen? Som kock arbetar man med knivar och köksredskap i ett högt tempo och en av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att skära sig, men en vass kniv i köket minskar risken för det. I vår lanserar AFA Försäkring filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken” som på ett underhållande och lärorikt sätt tipsar om förebyggande åtgärder inom olika yrken.

Foto: Anna Rut Fridholm

De senaste tio åren har anställda inom restaurangbranschen nästan fördubblats. Samuel West, psykolog och doktor i organisationspsykologi, testar på yrket kock på restaurang Gastro i Helsingborg. Under en dag i köket får han lära sig en del om arbetsmiljön i en tuff men lustfylld bransch.  

Kockyrket – krävande men roligt

Samuel Wests mentor under en dag är Kalle Bengtsson, kökschef på krogen och kock sedan 20 år. Samuel frågar vad som är det bästa med kockyrket.

– Det finns mycket bra. En av de sakerna jag gillar är att kunna jobba med riktigt bra råvaror. Sen är det roligt att försöka göra våra gäster nöjda. Men det är svårt att pussla ihop det sociala livet eftersom man jobbar när andra är lediga, säger Kalle.

Samuel West berättar i filmen att han verkligen sett fram emot att få testa på jobbet som kock på lyxkrogen. Det visar sig att yrket är mycket tyngre än vad han kunnat föreställa sig, men roligt.

– Jag fick prova att klyva hummer, det var jätteroligt! Medan gästerna chillar i matsalen så sliter de verkligen i köket. De jobbar hårt i ett trångt utrymme, men de har väldigt roligt, säger Samuel.

Brännskador och skärskador en del av yrket

Kockar jobbar långa arbetsdagar och i många restaurangkök är det trångt och stressigt. Brännskador och skärskador orsakade av knivar eller annan utrustning är vanliga. Även fallolyckor på hala golv förekommer.

Forskare vid KTH har undersökt köttstyckares arbetsmiljö. De har kommit fram till att knivskärpan är jätteviktig för arbetsmiljön. Att lära sig använda en kniv på rätt sätt och hur man håller den vass är några av de viktigaste åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön. En vass kniv minskar både olyckorna och den fysiska belastningen. Det är likadant i ett restaurangkök, vassa knivar är bäst. Men de kan också orsaka skärskador.

– Oftast när man skär sig så är det när man tar upp kniven och ska tvätta den. Det brukar inte vara när man skär med den, säger Kalle.

Filmerna ska öka medvetenheten bland unga

AFA Försäkring vill främja bättre arbetsmiljöer och hälsa i arbetslivet. Det är i förebyggande syfte man lanserar den webbaserade filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken, där Samuel West, provar på 12 olika yrken.

– Tanken med filmerna är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Vill förebygga risker vid arbete i kök

Konkreta åtgärder som kan förebygga arbetsskador uppmärksammas i filmerna. Filmserien är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Här är några tips till den som vill satsa på arbete som kock eller liknande:

  • Var noga med rengöring och underhåll av arbetsredskap.
  • Se till att knivar hålls vassa och använd rätt kniv för arbetsuppgiften.
  • Använd om möjligt skyddshandskar.
  • Se till att få utbildning för hur köksmaskiner används på ett säkert sätt.

Mer information: Se filmerna och läs mer om förebyggande åtgärder på afaforsakring.se/forebyggande/wake-up  Länk till trailer
Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef FoU-beredningen AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 

Text: Linda Harling

 

Pressbilder för nedladdning: