Undvik vibrationsskador – film om förebyggande knep

2017-04-05 08:00

Med den nya filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken” vill AFA Försäkring på ett underhållande och lärorikt sätt öka intresset för arbetsmiljöfrågor bland framförallt unga i arbetslivet. Först ut är en film om vibrationsskador – den idag vanligaste godkända arbetssjukdomen hos AFA Försäkring.

Foto: Anna Rut Fridholm

Filmer ska öka medvetenheten bland unga

AFA Försäkring vill främja bättre arbetsmiljöer och hälsa i arbetslivet. Därför lanserar man nu i förebyggande syfte den webbaserade filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken, där Samuel West, psykolog och doktor i organisationspsykologi, provar på 12 olika yrken. Konkreta åtgärder som kan förebygga arbetsskador uppmärksammas i filmerna.

– Tanken med filmerna är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Filmserien är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

Vibrationsskador – vanligaste arbetssjukdomen

– Skador från vibrationer är ett stort problem. Och de som jobbar i riskyrken är inte riktigt medvetna om vilka riskerna och symtomen är, säger Samuel West.

Statistik från AFA Försäkring visar att vibrationsskador idag är den vanligaste godkända arbetssjukdomen. Vanligast är den bland män i åldern 47–49 år, som arbetar som metallarbetare eller i bygg- och anläggningsbranschen.

Tips som kan förebygga

Tre tips för att förebygga skador av vibrationer:

  • Förbättra dina fysiska förutsättningar genom att träna regelbundet.
  • Ta pauser med jämna mellanrum under arbetsdagen.
  • Var uppmärksam på domningar i fingrar, händer och armar, för att undvika skador.

Mer information:

Se filmerna och läs mer om förebyggande åtgärder på: afaforsakring.se/forebyggande/wake-up

Länk till trailer för filmen

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef FoU-beredningen AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Text: Linda Harling

 

 Pressbilder för nedladdning: