Dr West testar yrken och ökar kunskap om kemiska risker

2017-04-28 06:00

Vad har frisörer, städare, arbete i däckverkstad och relining gemensamt? Alla yrkena innebär kemiska risker som är bra att känna till och förebygga. I samband med Arbetsmiljödagen uppmärksammar AFA Försäkring kemikalieriskerna genom en serie filmer där medieaktuella Samuel West bland annat jobbar som frisör under en dag.

Foto: Anna Rut Fridholm

– Det största problemet för frisörer idag är just kemikalier. Vissa tvingas byta jobb på grund av allergier och hudeksem, berättar Samuel West, psykolog, doktor i organisationspsykologi och programledare i den nya filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken”.

Filmerna, med fokus på arbetsmiljö och hälsa, är framtagna av Samuel West på uppdrag av AFA Försäkring för att öka kunskapen om risker i arbetsmiljön inom frisöryrket och andra yrken. Man vill särskilt nå unga i arbetslivet och uppmärksammar konkreta tips på hur målgruppen tidigt kan förebygga arbetsskador.

Frisöryrket ger arbetsglädje
En av de personer Dr West får följa under en arbetsdag är Aimee Jörliden, frisör och specialist på att färga hår.

Enligt forskningen hamnar frisörer och skönhetsterapeuter högst när det gäller upplevd arbetsglädje, vilket stämmer bra överens med Aimee Jörlidens upplevelse av yrket. Samuel West frågar vad som är det bästa med att jobba som frisör.

– Förutom att jag får vara kreativ varje dag, så är det mötet med kunderna och att kunna göra dem glada, säger hon.

Finns det några nackdelar med jobbet? frågar Samuel West;

– Att man är exponerad för kemikalier hela dagarna och att det sliter på kroppen, på rygg och nacke, säger Aimee Jörliden.

Men fördelarna tycks överskugga nackdelarna. Frisöryrket är väldigt populärt i Sverige, det finns cirka 18 000 frisörsalonger runt om i landet.

Hantering av hårprodukter innebär kemiska risker
Under dagen på frisörsalongen får Samuel West testa på både städning och att färga hår. Han får även hjälpa till när Aimee Jörlidens ska blanda hårfärg till en kund.

Aimee Jörliden har ett eget litet ”labb” där hon blandar till färgerna. Bra ventilation är viktigt när man mixar de olika kemikalierna. Hon använder plasthandskar för att undvika hudkontakt och blandar kemikalierna i en tillsluten ”shaker” istället för i en skål. Detta för att slippa inandas farliga ångor, som ammoniak och väteperoxid, vilka annars kan avdunsta från blandningen. Andra farliga luftburna kemikalier man exponeras för finns i hårsprayer och blekmedel.

Filmer om fler yrken med kemiska risker
”Wake up – Dr West testar yrken” består av tolv filmer och lika många yrkesområden. Flera av dem innebär exponering för kemikalier och risker kopplade till dessa, bland annat städning, relining och arbete i däckverkstad.

Trots egna erfarenheter av städyrket är det inte helt lätt för Samuel West att göra rätt i filmen om städning, där han följer städerskan Zumbulka Jovanovie under en arbetsdag. Han använder för mycket spray när han ska städa ett badrum:

– Det är för mycket, det är fel. Sprayar man för mycket är det inte bra för kunderna, de kan ha allergi. Man hostar, man kan inte andas, säger Zumbulka Jovanovie.

Enligt forskning stannar 10–15 procent av kemikalierna från sprayerna kvar i luften. En städare kan andas in en hel del kemikalier under en arbetsdag om han eller hon använder för mycket rengöringsspray.

AFA Försäkring vill minska skador och ohälsa på arbetsplatser
– Tanken med filmerna är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga i arbetslivet. Genom filmerna vill vi bidra till att minska skador och ohälsa på arbetsplatser och verka för ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Filmserien är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

Tre tips till frisörer för att förebygga risker med kemiska produkter

  • Använd skyddshandskar vid användning av hårfärgningsmedel och andra hårprodukter.
  • Klipp först håret, färga det sedan.
  • Se till att ha bra ventilation.

Fler förebyggande tips och verktyg går att läsa om på afaforsakring.se/forebyggande/wake-up Där finns alla filmerna och yrkena som uppmärksammas med sina fördelar, nackdelar och risker.

Mer information:
Se filmerna och läs mer om förebyggande åtgärder på: afaforsakring.se/forebyggande/wake-up 

Länk till filmtrailer

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef FoU-beredningen AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Text: Linda Harling