Forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning inom företagshälsovården

2017-03-20 08:00

AFA Försäkring har finansierat ett treårigt forskningsprogram om företagshälsovård med 30 miljoner kronor. Nu presenteras resultaten från forskningen och hur man med hjälp av forskningsbaserad kunskap kan bidra till en mer behovsanpassad företagshälsovård. Kunskap som kan hjälpa till med det förebyggande arbetet på våra arbetsplatser.

För arbetsmarknadens parter är det viktigt att företagshälsovården blir så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Därför har AFA Försäkring finansierat ett treårigt forskningsprogram med fokus på företagshälsovård. Under en heldagskonferens den 20 mars presenterar projektledarna från åtta forskningsprojekt de senaste årens forskning vid fem universitet och institut.

– Att främja och höja kvaliteten i det förebyggande arbetet på arbetsplatser kan vara avgörande för både individ och samhälle. Här spelar företagshälsovårdstjänsterna en stor roll, men utbudet och kvaliteten inom företagshälsovården idag varierar dock mycket. Att satsa på forskning inom detta område kan bidra till en mer behovsanpassad och evidensbaserad företagshälsovård, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Den gemensamma nämnaren för de åtta forskningsprojekten är förbättrad företagshälsovård i praktiken. Ett projekt har utvecklat modeller för företagshälsovård i mindre företag. Ett annat projekt har följt, stött och utvärderat ett förändringsarbete utifrån Västra Götalandsregionens nya riktlinjer för företagshälsovård och en antologi för praktiker kommer inom kort med fokus på att utveckla samverkan och nya arbetssätt.

Ett tredje forskningsprojekt har utarbetat evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården. Ytterligare ett projekt har tittat på vad det förebyggande arbetet kostar och utvecklat ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg.

Läs mer om samtliga projekt som ingår i FoU-programmet Företagshälsovård – Forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning på AFA Försäkrings webbplats.

Mer information: 
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se


Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning