Ersättning till efterlevande vid dödsfall

2017-02-09 09:00

De flesta av oss funderar sällan över vad som händer om man själv eller en anhörig skulle gå bort. Vilket ekonomiskt skydd finns för de anhöriga efter ett dödsfall? Kan jag själv bestämma vem som ska få ut ersättningen? Dessa frågor besvarades under AFA Försäkrings seminarium om försäkring vid dödsfall.

Foto: Adam Fredholm

– Vi vill öka medvetenheten om det skydd som väldigt många inte känner till trots att de faktiskt omfattas av det, sa Annika Thid, försäkringsspecialist på AFA Försäkring.

Tillsammans med Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkringsvillkor, berättade hon om vilket skydd som kan utbetalas om den avlidne haft en anställning med kollektivavtal. Annika Thid menade att ökad kunskap ger bättre möjligheter att fatta beslut om hur stort skydd man behöver.

– Det är bra att se över skyddet i samband med olika händelser i livet, till exempel när du får barn.

Skillnader i försäkringsskyddet

Försäkringsskyddet kan skilja sig åt beroende på om den avlidne arbetat som privatanställd arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv och LO, som privatanställd tjänsteman eller som anställd inom kommun eller landsting. Annika Thid förtydligade vad det kan innebära:

– Det som särskilt skiljer sig åt är att en privat tjänsteman som vill att sambon ska omfattas av tjänstegrupplivförsäkringen själv måste ange det för att han eller hon ska omfattas. Medan sambor till privata arbetare redan är förmånstagare i de generella försäkringsvillkoren, så de behöver inte göra samma aktiva val.

Efterlevandeguiden – ett praktiskt stöd 

Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, talade om hur det lagstadgade skyddet ser ut. Hon presenterade även den så kallade Efterlevandeguiden, som är resultatet av ett samarbete mellan olika myndigheter och syftar till att göra det enklare för den som förlorat någon nära.

– När en anhörig dör ställs du som efterlevande inför många frågor och det kan vara svårt att veta vart du ska vända dig. Ofta innebär det kontakt med flera olika myndigheter och marknadsaktörer. Vem som ansvarar för vad kan vara svårt att veta. I Efterlevandeguiden finns enkla checklistor som hjälper dig en bit på vägen, berättade Monica Zettervall.

Text: Linda Harling 

 

Mer information:
Annika Thid, försäkringsspecialist AFA Försäkring: 08-696 43 86, annika.thid@afaforsakring.se
Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten: 072-210 22 37, monica.zettervall@pensionsmyndigheten.se, http://www.efterlevandeguiden.se/
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 08-696 35 12, 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se