Allt är inte stress eller dåligt ledarskap – om att flytta fokus från person till organisation

2017-02-23 09:00

Vid ett seminarium på AFA Försäkring den 23 februari presenterade Lisbeth Rydén, forskare och författare, den metodik hon utvecklat för hur vi kan hantera och förebygga arbetsmiljörisker för att förhindra ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring har forskaren och författaren Lisbeth Rydén utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker.

När vi pratar om organisatoriska arbetsmiljöfrågor hamnar vi lätt i diskussioner kring personliga egenskaper eller personliga relationer, menar Lisbeth Rydén.

– Vi tänker oss gärna att någon behöver lära sig något, ta större hänsyn, bli trevligare, stressa mindre, kommunicera bättre och mer. Men vad är det för idéer och logik som styr vårt dagliga organiserande? Varför är en sak rimlig men inte en annan? Varför kommer vi inte till rätta med det ena eller andra? Detta är frågor som ofta glöms bort i diskussioner kring organisatorisk arbetsmiljö.

Rätt frågor synliggör underliggande tankesätt

Istället för att fokusera på enskilda chefers och medarbetares brister eller förtjänster, hjälper metodiken till att fokusera på organiserandet och på de problem som behöver lösas i verksamheten. Det handlar om att synliggöra underliggande tankesätt.

Genom metodiken ställs frågor som är meningsfulla att prata om för att komma framåt i en organisation, eftersom de öppnar för att hitta nya lösningar på kända problem enligt Lisbeth  Rydén.

– Är tankefigurerna som styr arbetet på vår arbetsplats relevanta för oss och vår verksamhet? Kan vi resonera annorlunda? Vi hjälps alla åt att upprätthålla tankefigurerna. Genom att lägga fokus på dem blir arbetet med att åstadkomma en bättre organisatorisk arbetsmiljö en gemensam angelägenhet där alla kan bidra för att hjälpas åt i önskvärd riktning. 

Metodiken som presenterades på seminariet den 23 februari kan användas av alla som har behov av att förstå, förebygga, bedöma och hantera organisatoriska arbetsmiljörisker.

Text och foto: Linda Harling

 

Mer information:
Lisbeth Rydén, författare och forskare, 0708-98 27 71, lisbeth.ryden@ellerr.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se
Läs mer om seminariet här, se film och ladda ner en presentation från seminariet

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning