Ny forskning om hur arbetsvillkoren påverkar sömnbehovet

2017-01-13 08:00

Sömn ger nödvändig återhämtning och längden på sömnen har koppling till både sjukdom och dödlighet. AFA Försäkring beviljar Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet, 3 017 000 kronor i anslag för att undersöka hur sömnbehovet påverkas av arbetsvillkor, ålder och kön.

Sju timmars sömn per natt anses vara optimalt, men med stor sannolikhet påverkas sömnbehovet av en rad faktorer inte minst av yrkesval. Till exempel ökar behovet av sömn troligtvis i arbetaryrken med fysisk belastning och oregelbundna arbetstider. Ålder och kön har också visat sig kunna påverka, då sömnlängden minskar med ökande ålder och kvinnor rapporterar mer sömnstörningar än män. Även livsstilsfaktorer är en faktor som kan interagera med yrke och kommer därför att ingå i analyserna.

Syftet med forskningsprojektet är att utifrån arbetsvillkor, ålder och kön undersöka relationen mellan självrapporterad sömnlängd och död i hjärt-/kärlsjukdom och cancer. Forskarna ska försöka ta reda på om personer i arbetaryrken behöver mer sömn än tjänstemän och hur arbetsvillkor som krav, inflytande och fysisk arbetsbelastning påverkar sömnbehovet.

I studien baseras på en enkätundersökning där cirka 40 000 individer har besvarat frågor om bakgrund, sömn, stress, fysisk arbetsbelastning och hälsa. Svaren kommer att länkas dödsorsaksregistret. Forskarna kommer även att undersöka om veckoslutssömn kan fungera som kompensation för kort sömn under arbetsveckorna. Något som aldrig tidigare studerats. AFA Försäkring stödjer studien med 3 017 000 kronor.

– Vi tror att resultaten kommer att vara mycket viktiga för allmänheten, vårdgivare, arbetsliv och för den vetenskapliga förståelsen av återhämtning genom sömn, säger Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Torbjörn Åkerstedt är en av 13 projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2016. På afaforsakring.se/nyhetsrum finns information om samtliga projekt.

Mer information:

Torbjörn Åkerstedt, professor, Karolinska Institutet, 08-553 78 947, torbjorn.akerstedt@ki.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se
 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning