Ny forskning om barnafödandets inverkan på sjukfrånvaron

2017-01-13 08:00

  Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, vilket ofta förklaras med att de har fött barn och tar störst ansvar i hemmet. AFA Försäkring beviljar Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, 4 705 000 kronor för att analysera sambanden mellan kvinnors barnafödande och sjukfrånvaro med hänsyn till bland annat antal förlossningar, sjuklighet och yrke.  

Barnafödande pekas ofta ut som en möjlig anledning till kvinnornas ökade sjukfrånvaro. Ett antagande som sannolikt kan påverka arbetsgivares inställning till att anställa kvinnor i barnafödande ålder och kvinnors syn på sin egen situation och på sina egna livsval. Tidigare studier har gett olika svar på barnafödandets betydelse för kvinnors sjukfrånvaro, men studiernas resultat tyder oftast på att det snarare finns ett samband mellan fler barn och lägre sjukfrånvaro.

Kristina Alexanderson, vid Karolinska Institutet, tilldelas 4 705 000 kronor för att analysera sambanden mellan kvinnors barnafödande och sjukfrånvaro med hänsyn till bland annat hälsa, ålder, antal förlossningar, utbildning, födelseland och yrke. Forskningsresultaten förväntas ge fördjupad kunskap om samband mellan barnafödande och sjukfrånvaro, som kan användas som underlag för förebyggande åtgärder.

Studien kommer att inkludera Sveriges samtliga kvinnor i barnafödande ålder utifrån data från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Kvinnor utan barn kommer att jämföras med kvinnor som har en, två eller flera förlossningar under uppföljningstiden. Efter de generella analyserna kommer studier att göras med fokus på kvinnor som arbetar i kvinnodominerade yrken, framför allt inom vård och omsorg.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Kristina Alexanderson är en av 13 projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2016. På afaforsakring.se/nyhetsrum finns information om samtliga projekt.

Mer information:

Kristina Alexanderson, professor och chef för Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 070–216 20 99, kristina.alexanderson@ki.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se
 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning.