Nattskiftsarbete kan öka risken för prostatacancer

2017-01-24 08:00

Det finns märkbara samband mellan vissa yrkesområden och uppkomst av cancer i prostatan. Yrkesverksamma med nattskift löper störst risk. Det framkom den 24 januari när Anders Knutsson, professor på Mittuniversitetet, presenterade en ny kunskapsöversikt och granskning av 147 artiklar om yrkesexponering för prostatacancer.

Foto: Adam Fredholm

I den nya kunskapsöversikt som AFA Försäkring finansierat, är det tydligt att arbetet har betydelse för uppkomst av prostatacancer. Antalet diagnostiserade fall har ökat kraftigt under de senaste 35 åren, 2014 registrerades 10 985 nya fall. Och arbetet kan spela roll.

I professor Anders Knutssons granskning av 147 översikter och drygt 500 originalartiklar om yrkesexponering för prostatacancer identifieras 28 potentiella yrkesrelaterade riskfaktorer. Av de exponeringar som undersökts visade sig den högsta risken finnas inom skiftarbete som inkluderar nattskift. Skiftarbetare har en riskökning på 25 procent. Till exempel märks en ökad risk för piloter. Andra riskfaktorer som kopplas till yrkesexponering är bekämpningsmedel (pesticider) och krom.

Yrkesområden som undersökts i kunskapsöversikten är bland annat jordbruksarbete, gummitillverkning och arbeten med helkroppsvibrationer.

Enligt undersökningen löpte jordbruksarbetare inte större risk för prostatacancer trots exponering för pesticider. Däremot fanns en riskökning för prostatacancer inom andra yrkesområden där exponering för pesticider förekommer.

– Granskningen tydliggör samband som kan ha betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete. Genom ökad kännedom om detta kan man arbeta för att minska riskerna rörande yrkesexponering för prostatacancer, säger Anders Knutsson.

På seminariet redovisade även Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring, statistik över sjukskrivningar på grund av prostatacancer.

Text: Linda Harling

 

Mer information:
Presentationer från seminariet och länk till publikationen "Arbetsmiljö och prostatacancer" finns på afa.se
Anders Knutsson, professor Mittuniversitetet, 070-288 29 81, anders.knutsson@miun.se  
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 08-696 35 12, 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs mer om seminariet här

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning