50 procentig ökning av sjukfall med psykisk diagnos efter jul

2017-01-10 09:00

Nu efter julhelgerna ökar antalet långvariga sjukfall till följd av psykisk ohälsa med drygt 50 procent. Ökningen följer ett mönster som visat sig återkomma årligen det senaste decenniet. Det visar en sammanställning av försäkringsärenden ur AFA Försäkrings skadedatabas.

Vecka två varje år ökar antalet godkända långa sjukfall med psykiska diagnoser med 56 procent i jämförelse med en genomsnittlig vecka. Under våren och sommaren minskar sjukfallen, för att efter sommaren nå ännu en topp som är nästan lika hög som den efter julhelgen. Mönstret är allra tydligast hos lärare, som första tiden efter jul- och sommarlov står för hela 20 procent av alla sjukfall.

– Vi har tittat på de långa sjukfallen under en tioårsperiod och de följer samma mönster varje år. Vad topparna beror på kan vi bara spekulera i säger Thomas Åkerström, analytiker på AFA Försäkring.

Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. På 90- talet låg dessa diagnoser bakom 13 procent av alla sjukfall och idag är motsvarande andel 34 procent. Definitionen av en lång sjukskrivning är att den har pågått i mer än 90 dagar.

Sammanställningen är baserad på cirka 505 000 långvariga sjukfall som beviljats ersättning från AFA Försäkrings avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting AGS-KL. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om 13 miljoner försäkringsärenden. Databasen ger kunskap om arbetsskador och sjukrivningsorsaker i olika sektorer och yrkesgrupper.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. Rapporterna finns på AFA Försäkrings hemsida och går att ladda ner här. Sökningar i skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

För ytterligare information: 


Thomas Åkerström, analytiker/statistiker, AFA Försäkring, 070-893 95 01, thomas.akerstrom@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se