Två miljoner i post doc-stöd till forskning om luftpartiklar

2016-11-24 13:00

AFA Försäkring har beslutat att ge årets postdoktorala stöd om två miljoner kronor till Christina Isaxon, biträdande lektor vid Lunds universitet, för utveckling av metoder för toxikologiska studier av luften på arbetsplatser. 

Foto: Erik Andersson

Christina Isaxon disputerade 2014 i aerosolteknologi på en avhandling om hur man ska karakterisera partiklar i inomhusluft. Sedan 2015 har hon varit verksam som forskarassistent och undervisat på avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Sitt post doc-arbete kommer Christina att bedriva från Lunds universitet, i samarbete med det nationella arbetslivsinstitutet i  Köpenhamn.

– Jag ska förbättra en metod för att mäta hur farlig luften är som man andas på arbetsplatser. Förhoppningen är att det kommer leda till kunskap som också kan ha en samhällelig nytta, genom att man kan sätta korrekta gränsvärden för föroreningar i arbetsmiljön, säger Christina Isaxon.

– Vi som finansiär är mycket glada över att kunna ge årets post doc-stöd till en forskare som både verkar inom ett viktigt och spännande forskningsfält, och som har en ambitiös plan för att bygga sitt internationella vetenskapliga nätverk. Vi är övertygade om att Christina med sin forskning de kommande åren kommer bidra till att flytta fram arbetsmiljöforskningens positioner, såväl nationellt som internationellt, säger Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen.

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja och stimulera nyutexaminerade forskares möjligheter till studier och forskning.


Mer information:
Christina Isaxon, biträdande lektor, Lunds universitet, 070-777 45 87, christina.isaxon@design.lth.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070–814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se