Studenter prisas för utmärkta uppsatser om arbetsmiljö

2016-11-17 13:00

Idag presenterades Frida Pommer och Camilla Larsson, vid Lunds tekniska högskola, och Vanda Aronsson, vid Stockholms universitet, som mottagare av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Uppsatserna handlar om arbetsmiljöplaner på byggarbetsplatser och om hälsans koppling till kontaktyrken.

Stipendiaterna tog emot sina utmärkelser på AFA Försäkrings FoU-dag i Malmö. Stipendiet delas ut varje år och går till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar i syfte att väcka intresset för arbetsmiljö.

– Vi vill att fler ska få upp ögonen för arbetsmiljöfrågorna tidigt i karriären. Genom stipendiet hoppas vi kunna väcka intresse för frågorna redan innan man kommit ut i arbetslivet. Det kanske till och med kan stimulera till forskning inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats – teknik
Frida Pommer och Camilla Larsson tilldelas 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats ”Arbetsmiljöplanen – vägen till en säkrare byggarbetsplats”.

Juryns motivering: Uppsatsen presenterar en mycket relevant och omfattande studie kring arbetsmiljöplaner på byggarbetsplatser och bidrar till att öka kunskapen inom området. Rapporten är vetenskapligt djup, omfattande, välskriven och mycket lätt att som läsare följa och förstå.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats – samhällsvetenskap
Vanda Aronsson tilldelas 15 000 kronor för uppsatsen “Health differences between employees in human service professions and other professions. The impact of psychosocial and organizational work environment”

Juryns motivering: Uppsatsen, som presenterar en studie om hälsans koppling till yrkeskategorier med nära kontakt med andra människor, är mycket välgjord och välskriven. Frågeställningar, teori, metod och resultat hänger väl ihop. Uppsatsen har en klar praktisk relevans och fyller en viktig kunskapslucka.

Kontakt:
Frida Pommer, 070­­–787 37 60
Camilla Larsson, 040–16 56 71
Vanda Aronsson, 076–220 81 58
Charlotte Jorlén, AFA Försäkring, 070–606 43 98, charlotte.jorlen@afaforsakring.se
Linda Eriksson, Prevent, 070–356 42 32, linda.eriksson@prevent.se