Nu ökar de allvarliga arbetsplatsolyckorna till följd av fall

2016-11-14 09:00

Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten löper under vintern ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka. Mellan november och mars drabbas varje dag fyra personer av fall utomhus som leder till minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet, visar statistik ur AFA Försäkrings arbetsskadedatabas.

Fall är den vanligaste arbetsplatsolyckan och under vintern är fall utomhus vanligast. Fallolyckor sker i större utsträckning än andra olyckstyper vintertid, november till och med mars. Cirka 67 procent av alla fallolyckor utomhus inträffar under vinterhalvåret. Bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter m.fl. och städare är mönstret ännu tydligare. Inom dessa yrkesgrupper sker runt 75 procent av olyckorna vintertid.

– Vi ser samma utveckling varje år och statistiken visar att konsekvenserna av den här typen av olyckor inte sällan blir riktigt allvarliga, säger Thomas Åkerström, analytiker/statistiker på AFA Försäkring.

Exempel på förebyggande åtgärder:
• Halkskydd på frekventa in- och utgångar
• Sandning och snöröjning
• Broddar och ändamålsenliga skor
• Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan etcetera
• Halkutbildning för riskgruppen äldre arbetskraft

Olyckskartläggningen är baserad på 21 500 godkända allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2014-2015. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. Rapporterna finns på AFA Försäkrings hemsida och går att ladda ner här. Sökningar i skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

För ytterligare information:
Thomas Åkerström, analytiker/statistiker, AFA Försäkring, 070-893 95 01, thomas.akerstrom@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.