Unik satsning i Stockholms innerstad – AFA Fastigheter vill bygga drygt 400 bostäder

2016-09-27 13:00

Stockholm behöver fler bostäder. AFA Fastigheter presenterar nu ett förslag för hur det nya området Torsgränderna kan bli en levande del av Stockholm. I ett läge när varje extra bostad räknas vill AFA Fastigheter bygga drygt 400 lägenheter i Stockholms city. Nu inväntas ett positivt beslut från Stadsbyggnadsnämnden om att detaljplanearbetet kan påbörjas.

Länsstyrelsen har beräknat att det bara i Stockholm behöver byggas 16 000 bostäder per år fram till 2030.  AFA Fastigheter vill bidra genom att bygga nya lägenheter och samtidigt skapa en välkomnande del i Stockholms innerstad, där hållbart boende samsas med parker, kulturliv och handel. För att konkretisera sin vision har AFA Fastigheter arbetat fram ett förslag på ett vidareutvecklat bostadsområde inom fastigheten Sabbatsberg 22 som gränsar mot Torsgatan. Förslaget har tagits fram utifrån stadens ambitioner och ett visionsarbete tillsammans med bland annat husets befintliga hyresgäster.

– Vårt förslag visar tydligt hur en otillgänglig och sluten plats med befintlig bebyggelse, som av många upplevs tom och otrygg, kan bli en levande och inbjudande plats för många.  Nu hoppas vi att Stockholms stad beslutar att sätta fart framåt så att fler bostäder kan tillföras i innerstaden, säger Gunilla Högbom, Chef Projekt AFA Fastigheter.

Förslaget knyter samman två centrala stadsdelar genom att kombinera aktivt gatuliv med kulturrika parkmiljöer. Med butiker i gatuplan och nya stråk anpassade för gående och cyklister skapas liv och rörelse som ökar tryggheten i området. Arkitekturen bygger också vidare på Stockholms uppskattade kvartersstad och Atlasområdets karaktäristiska nivåskillnader.

Läs mer om det nya området Torsgränderna https://www.torsgranderna.se/vision/visionsarbetet/
Länk till broschyr
https://www.torsgranderna.se/globalassets/vision/vision-och-skisser-torsgranderna.pdf
Länk till pressbilder
https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressbilder/

Mer information:
Gunilla Högbom, chef projekt, AFA Fastigheter, gunilla.hogbom@​afafastigheter.se, 0705547776
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, caroline.rylander@​afaforsakring.se, 0708154905