Samlad kunskap och nya verktyg ska minska farliga vibrationer

2016-09-09 07:00

Vibrationsskador har blivit den vanligaste arbetssjukdomen. För att minska skadorna måste modellerna för riskbedömning utvecklas och de nya verktyg som tagits fram börja användas. Det menade några av de främsta experterna när frågan diskuterades vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 8 september.

Handöverförda vibrationer, så kallade hand-arm-vibrationer, förekommer inom arbetslivet i arbete med vibrerande maskiner och handhållna verktyg. Vibrationsskador har blivit den vanligaste arbetssjukdomen och vanligast är skadorna bland män sysselsatta inom industrin och bygg- och anläggning. Det visar färsk statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas, som presenterades av analyschefen Anna Weigelt.

Första sammanställningen av kunskapen om vibrationsskador

Modellerna som används för riskbedömning måste utvecklas. Idag kan till exempel en skada uppstå redan innan exponeringen bedöms som en risk. Det konstaterade forskaren Lage Burström när han tillsammans med sina kollegor presenterade en ny kunskapsöversikt om sambandet mellan handöverförda vibrationer och kärl- och nervskador.

Studien är en sammanställning av forskning kring handöverförda vibrationsskador. Den ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet utgivna av Göteborgs universitet med finansiellt stöd från AFA Försäkring.  

– Vi har ju god kunskap, nu gäller det att få den praktiskt tillämpad också. Det vill säga se till att riskbedömningarna i arbetslivet ökar så att man tidigt förhindrar att skador uppstår, säger Lage Burström.

Verktyg för att förhindra vibrationsskador

Ett par exempel från seminariet på hur kunskapen om vibrationsskador har omvandlats till verktyg:

SmartVib, projektledare Lage Burström, Umeå universitet. Ett verktyg för att enkelt mäta och analysera vibrationer med en mobilapp. Läs mer här.

Vibrationsdatabasen, presenterad av Hans Pettersson, Umeå universitet. En exponeringskalkylator för hand- och armvibrationer. Läs mer här.

Mer information:

Anna Weigelt, avdelningschef analys, AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Lage Burström, forskare, Umeå universitet,090-785 13 43, lage.burstrom@umu.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymne.airey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 9830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se