Ny forskning om hur det digitala arbetslivet ska bli mer hållbart

2016-09-29 09:00

Det digitala arbetslivet gör oss mer tillgängliga för arbete på vår fritid och för privatliv på arbetstid. Samtidigt som det skapar nya möjligheter kan det innebär ökad risk för utbrändhet och sjukskrivning. Det menar Kristina Palm, som har beviljats anslag inom FoU-programmet Hållbart arbetsliv för att undersöka hur ett hållbart digitalt arbetsliv kan skapas.  

Den ökade användningen av bärbara datorer och smarta telefoner innebär en ökad frihet för många yrkesgrupper att jobba när som helst och var som helst. I vilken utsträckning kan detta leda till stress och rollkonflikter och hur kan denna potentiella hälsorisk hanteras? Hur kan vi använda den nya tekniken på ett sätt som är hållbart för individen?

Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet, tilldelas 4 701 000 kronor för att undersöka hur anställda på två internationella industriföretag, anställdas partners/familjer och chefer och HR hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Inom ramen för projektet ska riktlinjer tas fram som kan vara till hjälp för såväl medarbetare som chefer och HR-avdelningar. Ett stöd som kan användas praktiskt i olika typer av verksamheter där det oreglerade arbetet och den digitala tillgängligheten kan vara ett problem.

– Så vitt man vet idag leder det här oreglerade arbetet till krockar mellan arbetslivet och privatlivet och skapar extra stress, både för den enskilde arbetstagaren och för familjen. Vi hoppas att vi kan ta fram någon form av riktlinjer eller guide som kan vara till hjälp för såväl medarbetare som chefer och HR-avdelningar, säger Kristina Palm.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom öppna anslagsomgångar och mer ämnesspecifika forskningsprogram. Kristina Palm är en av åtta projektledare som fått forskningsmedel inom ramen för programmet Hållbart arbetsliv.

Information om övriga projekt som beviljats stöd 
Bild på Kristina Palm                                                                                                          

Mer information:
Kristina Palm, forskare, Karolinska Institutet, 073-460 74 72, kristina.palm@ki.se
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 9830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se