Stöd vid inköp av nya IT-system för en bättre arbetsmiljö

2016-06-30 07:00

Hur kan upphandlingen och utformningen av nya IT-system förbättra användarnas arbetsmiljö? Jörgen Johansson vid Högskolan i Halmstad, får 2 026 000 kronor för att ge beställare av IT, stöd i att integrera användbarhet och arbetsmiljöaspekter vid upphandling av nya system.

Forskarna ska undersöka hur förändringar i arbetet med IT-upphandling kan bidra till att skapa användbara IT-system, som innebär en förbättrad arbetsmiljö för användarna. En viktig empirisk uppgift blir att identifiera kritiska aspekter under förberedelseprocesserna i upphandlingen av ett nytt IT-system, som påverkar den kommande introduktionen och implementeringen. Forskarna ska även ta fram praktiska råd rörande både organisering och styrning kopplad till utveckling av IT-system i offentliga miljöer.

Studien ska genomföras som en fallstudie av ett utvecklingsprojekt inom utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun. Projektet ska bedriva lärande utvärdering och organisera lärande aktiviteter rörande implementeringen av det nya IT-systemet.

– IT-system och det som till vardags kallas IT-strulet är en av de mest brännande arbetsmiljöfrågorna just nu. IT-systemen ska i bästa fall fungera som stöd och service för olika användare, men ofta är systemen alltför komplicerade och kan leda till stark frustration på en arbetsplats. Frågans aktualitet och betydelse visas i att Kungsbacka kommun och dess utbildningsförvaltningar sett behovet av att samarbeta med forskare för att i en lärande utvärdering skapa bättre förutsättningar för IT-användning inom skolans område, säger Jörgen Johansson.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Jörgen Johansson är en av 11 projektledare som fått forskningsmedel vid den andra anslagsomgången 2016. Här finns information om samtliga projekt.

Mer information:
Jörgen Johansson, universitetslektor Högskolan i Halmstad, 070-296 51 29, jorgen.johansson@hh.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning