Ökningen av antalet arbetsplatsolyckor har avstannat

2016-06-08 08:00

AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport är Sveriges största analys inom området allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Statistiken visar att den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att öka, men att den tidigare ökningen av arbetsskador har stannat av.  

Arbetsskador 
Den relativa frekvensen att drabbas av allvarliga olycksfall[1] har ökat kontinuerligt sedan 2009, men den senaste statistiken visar att ökningen har avstannat, då den relativa frekvensen är oförändrad i relation till föregående år. Antalet olycksfall som lett till kortare sjukskrivning än 30 dagar har fortsatt att öka.

– Ökningen av olycksfall som har lett till kortare sjukskrivning kan förklaras på flera sätt. Anmälningsprocessen har förenklats och det har blivit möjligt att anmäla skador digitalt. Arbetsmarknadens parter har förändrat villkoren i försäkringen, vilket bland annat innebär att underanmälan har minskat. Dessutom har arbetsmarknadens parter genomfört ett antal kampanjer för att öka kännedomen om försäkringarna, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.

Nästan dubbelt så många män som kvinnor drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Det beror på att män i högre grad än kvinnor arbetar i branscher med hög olycksfrekvens. Bland männen är det byggnadsträarbetare och träindustriarbetare som har högst relativ frekvens att drabbas av en allvarlig arbetsskada. Högst relativ frekvens bland kvinnor har verksamma inom träindustriarbete och poliser.

Den relativa frekvensen (skador per 1000 anställda) för allvarliga arbetsolycksfall ökar med stigande ålder. Fallolyckor är generellt den vanligaste allvarliga arbetsolyckan, men vanligast är den bland äldre. Olyckstyper som är mest förekommande bland yngre, är rån för kvinnor och olyckor med maskiner och verktyg för män.

Långvarig sjukfrånvaro
Sjukskrivningarna[2] har ökat de senaste åren och värst drabbade är kvinnorna. År 2009 var antalet sjukskrivna kvinnor 24 000 och 2014 hade antalet ökat till 42 000, det är en ökning med 75 procent. För män är motsvarande ökningen 42 procent, från 16 000 år 2009 till 22 000 år 2014.

Även längden på sjukrivningarna har ökat. För kvinnor var medianlängden för de långa sjukfallen 288 dagar år 2013 och 2014 hade den ökat till 299 dagar. Motsvarande ökning för männen är 231 dagar till 239 dagar.

– Att längden på sjukfallen har ökat kan förklaras med att andelen psykiska diagnoserna har ökat och generellt innebär de en längre sjukskrivningstid än övriga diagnoser, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.

De vanligaste diagnoserna vid långvarig sjukskrivning är psykiska och muskuloskeletala diagnoser. Antalet muskuloskeletala diagnoser ökar med stigande ålder och är den vanligaste diagnosen i den äldsta åldersgruppen. Psykiska diagnoser är vanligast i åldersgruppen 36-45 år. Tillsammans utgjorde de två diagnosgrupperna 66 procent av kvinnornas och 58 procent av männens långvariga sjukfrånvaro.

Högst relativ frekvens för långvarig sjukfrånvaro finns i gruppen städare och fönsterputsare med 43 långa sjukfall per 1000 sysselsatta. Därefter kommer textil-, skinn- och läderindustriarbete och förskollärare och fritidspedagoger.

AFA Försäkrings Skadedatabas
AFA Försäkrings arbetsskaderapport bygger på ett mycket omfattande underlag. Mer än fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings skadedatabas som i dag innehåller mer än 13 miljoner ärenden. Skadedatabasen är en unik kunskapskälla.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information: 
Michel Normark, chef partskontakter och försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se 
Anna Weigelt, avdelningschef analys, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se


Mats Åhlgren, statistiker, 08-696 45 21, mats.ahlgren@afaforsakring.se
Farhijo Hashi, analytiker/statistiker, 08-696 43 44, Farhijo.Hashi@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, 070-815 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

[1] Med en allvarlig arbetsolycka menas en olycka som har lett till minst 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet.

[2] Avtalsgruppförsäkringen (AGS och AGS-KL ger ersättning till den som är sjukskriven eller har beviljats sjuk-eller aktivitetsersättning (månadsersättning). AGS gäller för arbetare anställda inom Svenskt Näringsliv, LO:s och inom kooperationens avtalsområden och för anställda i kommuner, landsting, regioner, Svenska Kyrkan och Pactaföretag. Tjänstemän inom det privata avtalsområdet eller statligt anställda omfattas inte.