Högst skadefrekvens i Jönköping och Södermanland

2016-06-08 07:00

AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport är Sveriges största analys inom området allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Statistiken visar att flest anställda råkade ut för en arbetsplatsolycka i Jönköpings och Södermanlands län. Lägst relativ frekvens har boende i Stockholms och Uppsala län. 

Högst relativ frekvens av allvarliga olycksfall har boende i Jönköpings och Södermanlands län, där 3,0 av 1 000 sysselsatta skadade sig allvarligt år 2014. Även boende i Gävleborg och Kalmar är mer drabbade än genomsnittet, med en frekvens på 2,9 olycksfall per 1 000 sysselsatta. Lägst relativ frekvens har de boende i Stockholms län, där det går 1,7 olycksfall per 1 000 sysselsatta.

Högsta relativa frekvensen av allvarliga olycksfall har män i Jönköpings län, för denna grupp är frekvensen 4,0 per 1000 sysselsatta. För kvinnor är frekvensen högst i Gävleborgs och Västmanlands län med en frekvens på 2,2 per 1000 sysselsatta. Lägst relativ frekvens har män i Stockholm medan den lägsta relativa frekvensen är lägst för kvinnor är i Uppsala län.

– Skillnaderna mellan könen inom länen kan delvis förklaras med en skillnad i näringslivsstruktur och en arbetsmarknad som skiljer sig mellan könen, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen.

Skadefrekvens per 1000 sysselsatta uppdelat på län

Jönköping 3
Södermanland 3
Gävleborg 2,9
Kalmar 2,9
Västmanland 2,8
Värmland 2,7
Örebro 2,7
Dalarna 2,6
Kronoberg 2,6
Norrbotten 2,6
Västernorrland 2,6
Blekinge 2,5
Gotland 2,5
Halland 2,5
Jämtland 2,5
Skåne 2,4
Västerbotten 2,4
Västra Götaland 2,4
Östergötland 2,4
Uppsala 2
Stockholm 1,7

AFA Försäkrings Skadedatabas
AFA Försäkrings arbetsskaderapport bygger på ett mycket omfattande underlag. Mer än fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings skadedatabas som i dag innehåller mer än 13 miljoner ärenden. Skadedatabasen är en unik kunskapskälla.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information: 
Michel Normark, chef partskontakter och försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se 
Anna Weigelt, avdelningschef analys, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se


Mats Åhlgren, statistiker, 08-696 45 21, mats.ahlgren@afaforsakring.se
Farhijo Hashi, analytiker/statistiker, 08-696 43 44, Farhijo.Hashi@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, 070-815 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se