”Stora konsekvenser för kärnverksamheten när anställda begravs i papper”

2016-05-04 07:00

Ineffektivitet, målförskjutning och avprofessionalisering är några av de konsekvenser det förändrade arbetslivet får, när administrativa arbetsuppgifter tar upp allt mer av de anställdas arbetstid och stjäl fokus från kärnverksamheten. Det visar docent Anders Ivarsson Westerberg i sitt forskningsprojekt Begravd i papper, som finansierats av AFA Försäkring och som presenteras vid ett seminarium den 4 maj.

Trots att de administrativa uppgifterna ökar, sparas det in på stödet från sekreterare och assistenter. Istället flyttar det administrativa arbetet i allt större omfattning ut på varje anställd, som varken är utbildade för uppgifterna eller har anställts för att utföra dem. Det har skett ett slags ”amatörisering” av det administrativa arbetet. Att de ökade uppgifterna läggs på anställda inom kärnverksamheten innebär inte ökad arbetstid eller motsvarande minskning av andra arbetsuppgifter, utan det antas att administrationen ska inrymmas i det vanliga arbetet. 

– Samtidigt som sekreterarna och assistenterna har blivit färre, har de avancerade administratörerna blivit allt fler. Till exempel har antalet controllers, HR-strateger och informatörer ökat. Det råder således även en professionalisering av administrationen, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Forskarnas tips på vad som går att göra:
Uppmärksamma problemet.
Kan vi styra smartare?
Kan vi lita mer på personalen?
Går det att skydda en fungerande verksamhet från krav utifrån?
Vilken roll har cheferna?

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning.

Mer information:
Anders Ivarsson Westerberg, docent, Södertörns högskola, 08-608 43 92, anders.ivarsson.westerberg@sh.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymne.airey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 9830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se