Pressinbjudan: FoU-dag i Umeå - En hållbar start på yrkeslivet

2016-05-17 08:00

En av svensk arbetsmarknads största utmaningar är att skapa en hållbar start på yrkeslivet. Något som är en angelägenhet för oss alla. Dagen fokuserar på unga i arbetslivet ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv och innehåller både aktuell forskning och dialog mellan forskare och regionala aktörer, såsom arbetsmarknadens parter och representanter från näringsliv och offentlig sektor. Genom föreläsningar och diskussioner kommer vi tillsammans identifiera de kunskapsbehov som finns för att skapa de bästa förutsättningarna för unga i arbetslivet.

Datum:       tisdag 24 maj

Tid:             9.00 - 16.00

Plats:          Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå

Programmet för FoU-dagen finns som bifogat material

Media hälsas välkomna att närvara. Anmälan görs till camilla.arvenberg@afaforsakring.se senast den 23 maj.

Under ledning av vår moderator Hans Gennerud medverkar bland andra:

Tommy Bengtsson, professor i demografi och ekonomisk historia vid Lunds universitet - "Vilka är demografins utmaningar? Vad har vi att förhålla oss till och vad kan vi påverka? "

Sofia Rasmussen, grundare och VD Rasmussen Analys - "Unga på arbetsmarknaden - vilka är de viktigaste trenderna?"

Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet - "Länken mellan utbildning och arbetsliv - hur undviker vi kompetenstapp?"

Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén, professorer i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna - "Hur introduceras unga till arbetslivet?"

Anna Weigelt, analysansvarig AFA Försäkring - "Hur mår unga på arbetsmarknaden? - Färsk statistik från AFA Försäkring"

Utöver dessa kommer dagen innehålla diskussionspass, med bland andra arbetsmarknadens parter och regionala aktörer, kring konkreta insatser.