Ny metod för att minska felaktig användning av antibiotika

2016-04-06 08:00

Antibiotikaanvändning är kopplad till såväl uppkomst som spridning av bakteriers resistens. Dan Andersson vid Uppsala universitet, får 4 900 000 kr för att utveckla helt nya metoder för att snabbt diagnosticera och effektivt behandla antibiotikaresistenta infektioner.

För att snabbt diagnosticera och effektivt kunna behandla antibiotikaresistenta infektioner ska ett nytt snabbtest utvecklas, som på bara några timmar ska kunna bestämma både bakterieart och resistensprofil. Testet möjliggör en förlängd livslängd för redan existerande antibiotika och reducerar felaktig användning.

Forskarna ska även utveckla och kvalitetssäkra kombinationer av antibiotika där resistens mot ett preparat ökar känsligheten mot ett annat, samt utveckla metoder för att förstärka effekterna av antibiotika genom kombination med metaller och kroppens egna antibiotika, så kallade antimikrobiella peptider.

Detta är ett av nio forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 28 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring. Anslagen beviljas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Läs om samtliga forskningsprojekt på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Bild på Dan Andersson finns att hämta i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:
Dan Andersson, Dan.Andersson@imbim.uu.se, Uppsala universitet, 070-167 90 77
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning