Ny metod för återgång i arbete vid psykisk ohälsa

2016-04-06 07:00

Therese Stenlund vid Umeå universitet, beviljas 1 750 000 kr för att undersöka om en metod som främjar dialog mellan arbetsgivare och anställd, kan påverka återgång i arbete samt vara ett användbart verktyg för hälso- och sjukvården i rehabilitering vid psykisk ohälsa.

Det har visat sig att team inom hälso- och sjukvården sällan diskuterar patienters arbetsrelaterade problem vid psykisk ohälsa och att behandlingen innefattar få arbetsrelaterade inslag.

Den nya metoden bidrar till att rehabkoordinator på ett enkelt sätt kan etablera kontakt med arbetsgivare och patient, samt vara ett stöd i processen för båda parter vid utformning av åtgärdsplan med fokus på strategier viktiga för patienter vid utmattningssyndrom.

Metoden ska testas på ett femtiotal patienter med diagnosen utmattningssyndrom som rekryteras från stressrehabilitering. Rehabkoordinator genomför strukturerade intervjuer enligt en standardiserad mall med patient och arbetsgivare.

Metoden utvärderas både kvantitativt och kvalitativt före och efter deltagande. Beroende på resultat kan denna studie vara ett underlag för införande av en ny standardiserad metod till hälso- och sjukvården.

Detta är ett av nio forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 28 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring. Anslagen beviljas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Läs om samtliga forskningsprojekt på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Bild på Therese Stenlund finns att hämta i AFA Försäkrings nyhetsrum
 

Mer information:

Therese Stenlund, 073-207 22 07, therese.stenlund@umu.se

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning