Metoder för arbetsmiljöarbete med fokus på samordning

2016-04-06 08:00

Möjligheterna för ett fungerande arbetsmiljöarbete förändras, inte minst har EUs öppna arbetsmarknad skapat nya utmaningar. Ann-Beth Antonsson vid IVL, får 2 900 000 kr för att utveckla metoder för ett väl fungerande samarbete och samordning mellan entreprenören och uppdragsgivaren samt andra entreprenörer på arbetsplatsen.

Under de senaste decennierna har en omstrukturering skett inom svenskt arbetsliv. Företag vill fokusera på sin kärnverksamhet och köpa in andra tjänster när det behövs. Med den öppna arbetsmarknaden inom EU har dessutom inslaget av entreprenörer från andra länder ökat.

Projektet avser arbete med drift och underhåll inom tillverkningsindustri och gruvor, arbetsplatser med arbetskraft som till stor del består av entreprenörer. Inom gruvnäringen räknar men t.ex. med att entreprenörer står för cirka 40 % av produktionstiden och det ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet.

En utgångspunkt för detta projekt är att ett fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer behöver bygga på ett väl fungerande samarbete och samordning mellan entreprenören och uppdragsgivaren samt andra entreprenörer på arbetsplatsen.

Genom att identifiera de hinder som finns för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ska metoder utvecklas för att övervinna hindren och på så vis bidra till ett effektivare arbetsmiljöarbete, till nytta för både uppdragsgivare och entreprenörer.

Detta är ett av nio forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 28 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring. Anslagen beviljas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Läs om samtliga forskningsprojekt på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Bild på Ann-Beth Antonsson finns att hämta i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:
Ann-Beth Antonsson, IVL, ann-beth.antonsson@ivl.se, 08-59 85 63 47
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning