Seminarium: Ett längre arbetsliv!?

2016-03-09 08:00

Innan beslut tas om en ökad pensionsålder, måste arbetslivet bli mer funktionellt och åldersmedvetet. Det visar tre nya studier, som presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 16 mars.

Ett par av forskarna bakom studierna, redogör bland annat för yrkeslivslängd, sjukskrivning och ålderspension inom olika yrkesgrupper samt vilka organisatoriska åtgärder som kan medverka till ett hållbart förlängt arbetsliv.

Medverkande: Kerstin Nilsson, forskare, Avd. för Arbets- och miljömedicin, Lund Universitet & Avd. för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, Maria Albin, professor, Avd. Miljömedicin, Karolinska institutet.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 15 mars.

Tid: onsdagen den 16 mars 08:30-10:00

Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se