Kvinnornas sjukskrivning har ökat med 75 procent på fem år

2016-03-08 07:00

Kvinnor löper betydligt högre risk att bli sjukskrivna än vad män gör. På fem år har antalet långtidssjukskrivna kvinnor ökat med 75 procent. Motsvarande ökning för män är 42 procent. Det visar statistik som AFA Försäkring har tagit fram i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Sjukskrivningarna har ökat markant de senaste åren och värst drabbade är kvinnorna. År 2009 var antalet sjukskrivna kvinnor 24 000 och 2014 hade antalet ökat till 42 000, det är en ökning med 75 procent. För män är motsvarande ökningen 42 procent, från 15 300 år 2009 till 21 800 år 2014. Det innebär att två tredjedelar av alla sjukskrivna är kvinnor.

Statistiken visar att risken att drabbas av sjukskrivning ökar med stigande ålder. 31 procent av det totala antalet sjukskrivna kvinnorna tillhör åldersgruppen 46-55 år och 3 procent tillhör den yngsta åldersgruppen 16-25 år.

– Det kan förklaras med att yngre människor generellt är mer friska och att gruppen 16-25 år inte hunnit komma in på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning, säger Farhijo Hashi, statistiker på AFA Försäkring.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor mellan 16-45 år är psykiska diagnoser. För åldersgruppen 46-64 år är det främst sjukdomar i muskler och skelett som leder till sjukskrivning.

Analysen är baserad på information om 314 000 långvariga sjukfall ersatta från AFA Försäkrings sjukförsäkringar, som gäller för kommuner och landsting samt arbetare i privat sektor under åren 2009-2014. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som inrymmer information om totalt 13 miljoner försäkringsärenden.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. I Arbetsskaderapporten finns ytterligare statistik kring kvinnors sjukskrivningar. Den senaste Arbetsskaderapporten går att ladda ner här. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Mer information:

Farhijo Hashi, statistiker, 08-696 43 44, farhijo.hashi@​afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, 0708-14 98 20 , camilla.arvenberg@afaforsakring.se