Årsrapport 2015: 150 miljoner till forskning och utveckling

2016-03-14 08:00

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsar arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring cirka 150 miljoner på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Under 2015 finansierades närmare 35 nya projekt, som nu presenteras i en ny årsrapport.

År 2015 finansierade AFA Försäkring 35 fristående forskningsprojekt, ett FoU-program samt ett post doc-stöd. Dessutom utlystes det nya FoU-programmet Hållbart arbetsliv – en satsning på 30 miljoner kronor för att öka kunskapen om vad det är som får oss att orka arbeta längre. 45 projekt avslutades under året.

Den röda tråden för den forskning som finansieras är att den ska vara till praktisk nytta för arbetslivet och att den ska syfta till att göra arbetsmiljön säkrare och vägen tillbaka till arbetet lite lättare. De forskningsprojekt som finansieras spänner över ett brett spektrum och några av dem presenteras närmare i den nya årsrapporten Stöd till Forskning och Utveckling, som finns att ladda ner på AFA Försäkrings hemsida.

– Jag hoppas att denna skrift kan bidra till att öka intresset för forskningen kring arbetsmiljö och hälsa, och att den viktiga forskning som AFA Försäkring finansierar kommer till praktisk nytta, säger Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen.

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymneairey@afaforsakring.se 
Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, 0708-14 9830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se