Dubbelt så vanligt att kvinnor sjukskrivs till följd av en cancerdiagnos

2016-02-03 13:00

På grund av skillnader i insjuknandeålder och behandlingslängd för de könsspecifika cancerdiagnoserna, är risken för att drabbas av en långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos dubbelt så hög för kvinnor som för män. Det visar statistik som AFA Försäkring har tagit fram i samband med världscancerdagen den 4 februari.

I genomsnitt blir 1,9 kvinnor per 1 000 sysselsatta årligen långvarigt sjukskrivna till följd av en cancerdiagnos. Motsvarande siffra för män är 0,9. Anledningen till att så många fler kvinnor blir sjukskrivna är att det finns skillnader i insjuknandeålder för de könsspecifika cancerdiagnoserna. Till exempel får hälften av de insjuknande i prostatacancer diagnosen först efter 70 års ålder, vilket förklarar varför de flesta av fallen inte finns med bland AFA Försäkrings försäkrade.

En annan påverkande faktor kan vara att olika könsspecifika cancerformer kräver olika behandlingslängd. Exempelvis är den cancerform som ökar snabbast, hudcancer, ingen vanlig diagnos vid långvarig sjukskrivning. Det beror på att hudcancer i många fall kan behandlas med en enstaka operation som inte kräver någon längre sjukskrivning.

Analysen är baserad på 26 900 långvariga sjukfall till följd av cancerdiagnos registrerade hos AFA Försäkring under åren 2007-2014. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som inrymmer information om totalt 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. AFA Försäkring har tidigare publicerat en delrapport om sjukskrivning vid cancerdiagnoser, som finns att ladda ner här. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Mer information:

Anna Weigelt, gruppchef analysgruppen, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, press, AFA Försäkring, 0708-14 98 20, camilla.arvenberg@afaforsakring.se