AFA Fastigheter upphandlar RIBA AB för drift av de kommersiella fastigheterna i Stockholm.

2016-01-26 08:00

AFA fastigheter är en av de större ägarna av kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. Drift och fastighetsskötsel av det kommersiella beståndet är för närvarande utlagd på fem olika operatörer, varav RIBA är en av dessa. Nu utökas samarbetet med RIBA till att innefatta samtliga kommersiella fastigheter i Stockholm.

– Sedan hösten 2015 bedrivs den tekniska förvaltningen i egen regi, detta är ytterligare ett led i att frigöra resurser inom förvaltningen för att arbeta än mer kundorienterat och samtidigt få en bättre helhetsbild. Genom partnerskapet bygger vi nu vår nya driftorganisation, säger Lars Edberg, Chef Förvaltning på AFA Fastigheter.

SWECO har varit projektledare för upphandlingen och intresset från marknaden har varit stort.

– Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med RIBA, både inom fastighetsdrift och energiledning. Det nya avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod och medför ett tydligare partnerskap, större transparens och flexibilitet samt än bättre möjligheter att bygga både tekniska lösningar och långsiktiga relationer med våra kunder, säger Stefan Hedengren, Teknisk chef inom AFA Fastigheter.

Det nya avtalet omfattar 29 kommersiella fastigheter och innefattar ca 370 000 kvadratmeter och träder i kraft den 1 september 2016.

– Vi är mycket glada över det förtroende vi fått av AFA Fastigheter att fortsätta samarbetet inom drift och energiledning och nu för hela AFAs kommersiella fastighetsbestånd i Stockholm.
AFAs ambitioner på ett nära samarbete med hög transparens ligger helt i linje med RIBAs affärsidé. Kommersiella fastigheter och gärna med avancerade installationer är ett av RIBAs fokusområden, säger Micael Andersson, VD på RIBA.

Stefan Hedengren, Teknisk chef, 08-696 47 09, stefan.hedengren@afafastigheter.se
Lars Edberg, Chef Förvaltning, 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors- hotell- och bostadsfastigheter – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är vi den tredje största fastighetsägaren
Fastighetsbeståndet består av cirka 530 000 kvm till ett värde av cirka 25 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se