Vad chefer vet om hur de ska möta deprimerade anställda

2015-12-22 11:00

Psykisk sjukdom är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för både män och kvinnor. Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, får 2 958 000 kr från AFA Försäkring för att genomföra en studie om vad chefer kan om ångest och depression, och vad de behöver veta för att kunna stödja anställda som är drabbade.

Genom en webb-enkät med 5 000 chefer ska forskarna undersöka om det finns ett samband mellan vilken kunskap cheferna har om psykisk sjukdom, om nedsatt arbetsförmåga, användning av arbetsplatsanpassning och hur de bedömer behovet av sjukskrivning. Forskarna kommer i webb-enkäten att använda korta filmer med spelade fall. De kommer att jämföra hur chefer med låg respektive hög kunskap bedömer sjukskrivningsbehov för samma fall.

I intervjuer med 40 chefer ska de ta reda hur depression och ångest påverkar anställdas arbetsförmåga och vad chefer vet om hur de kan stödja anställda, genom att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, så att de kan vara kvar i arbete.

Forskarna kommer också att spela upp korta filmer med spelade fall för ett antal chefer, som sedan ska beskriva hur de skulle bedöma behov av sjukskrivning, och den anställdes arbetsförmåga.  De kommer att jämföra hur chefer med låg respektive hög kunskap bedömer samma fall.

Projektet ska resultera i förslag till åtgärder som kan öka chefers förmåga att stödja anställda med nedsatt arbetsförmåga på grund av depression och ångest.

Detta är ett av 11 nya forskningsprojekt som sammanlagt fått nära 19 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 031-786 6857, monica.bertilsson@socmed.gu.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning