Strategier för bättre återhämtning och sömn hos anställda i vården

2015-12-22 11:00

Vårdpersonal måste arbeta dygnets alla timmar. Speciellt nattarbete stör sömn och återhämtning och är därför hälsofarligt. Vad går att göra för att minimera skadorna? För att genomföra var sin studie på detta tema får Anna Dahlgren, Karolinska Institutet, 4 181 000 kronor Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, 2 978 000 kronor av AFA Försäkring. 

Anna Dahlgren kommer undersöka om en preventiv sömnintervention kan förbättra återhämtningen mellan arbetspassen bland skiftarbetare. Nyutexaminerade sjuksköterskor kommer erbjudas utbildning och information om sömn och oregelbundna arbetstider och få strategier för att hantera sömn baserat på KBT. Med hjälp av en modell kommer de även kunna utvärdera effekterna på sömn utifrån olika arbetstidsscheman. Resultaten av insatserna mäter man sen genom deltagarnas egna skattningar och med sömnklocka, stresshormon och kognitiva tester.  

I samarbete med Västerbottens läns landsting studerar Göran Kecklund om det finns samband mellan vissa skiftscheman och besvär med sömn, hälsa och välbefinnande hos 5 000 undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i Västerbottens läns landsting. De genomför också en försöksverksamhet med 200 skiftarbetare, som har möjlighet att välja arbetstid, för att se om återkoppling på valet av arbetstider innebär att medarbetarna väljer mindre slitsamma arbetstider och om rekommendationer kring återhämtning och levnadsvanor kan minska problem med sömn och hälsa.

Det här är två av elva nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 19 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

Anna Dahlgren, Karolinska institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, 070-258 20 03, anna.dahlgren@ki.se

Göran Kecklund, Stockholms universitet, 073-707 89 12, goran.kecklund@stressforskning.su.se 

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60,

Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning