Lokförare löper störst risk att drabbas av hot och våld

2015-12-18 08:00

Lokförare löper en betydligt högre risk än genomsnittet att drabbas av en hot- och våldolycka. Majoriteten av olyckorna har orsakats av att de ofrivilligt har kört på personer på spåret. Det framgår av AFA Försäkrings rapport ”Hot och våld”, som presenteras vid ett seminarium den 18 december.

En av tio arbetsplatsolyckor beror på hot och våld. Störst risk att drabbas i förhållande till antalet sysselsatta löper lokförare. Hot och våld ligger bakom drygt 70 procent av alla allvarliga olyckor inom denna yrkesgrupp. Flertalet av skadorna har orsakats av att de ofrivilligt har kört på personer som vistats på spåret. Cirka 90 procent av alla skadade lokförare har fått någon form av allvarlig psykisk chock eller allvarlig stressreaktion. 

En annan yrkesgrupp som löper hög risk att drabbas av hot och våld är banktjänstemän. Nästan 75 procent av banktjänstemännens allvarliga olyckor beror på hot och våld. Den dominerande orsaken till olyckor är bankrån. Statistiken visar dock att andelen rån ser ut att minska.

– Anledningen till att rånen blivit färre beror sannolikt på att kontanthanteringen minskat, säger Anna Weigelt gruppchef för analysgruppen på AFA Försäkring.

Yrken som är mer utsatta än andra:

-        Yrken som innebär kontakt med människor, som kontaktyrken inom vård och omsorg

-        Yrken där man hanterar pengar, som handel-, restaurang och bankverksamhet.

-        Polis och kriminalvård

-        Yrken som innebär kontakt med allmänheten inom kollektivtrafik och tågtrafik

Rapporten Hot och våld baseras på statistik från cirka 4 620 allvarliga arbetsolyckor hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden och ger stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper. För att göra informationen tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Hot och våld är den fjärde delrapporten som presenteras under 2015.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information:

Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen, AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, press, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se