Hotade och kränkta i jobbet på buss och tåg

2015-12-22 11:00

Det har blivit vanligare att passagerare hotar och kränker anställda på buss och tåg.  Forskningsledare Anna Anund, Statens Väg och transportforskningsinstitut får 1 347 000 kr från AFA Försäkring för att i samarbete med arbetsgivare och fack ta reda på hur omfattande problemet är och vad man kan göra åt det.

Hot och kränkningar orsakar stress och är ett arbetsmiljöproblem, särskilt i storstadsområdena. Forskarna ska i Malmö och Lund intervjua 20 ombordanställda på Pågatågen och Öresundstrafiken, och 20 bussförare vid Skånetrafiken för att få en bild av vilken typ av hot och trakasserier som förekommer och om det finns ett samband med om de är män eller kvinnor, vilket etniskt ursprung de har och hur gamla de är. Forskarna ska analysera de rapporter om tillbud som finns och intervjua chefer om hur de arbetar för att minska hoten.

Resultaten ska forskarna använda för att ta fram en strategi för hur förare och ombordpersonal bättre kan hantera hot och kränkande behandling i sitt arbete och vilka åtgärder arbetsgivaren kan genomföra för att ge medarbetare bättre förutsättningar att hantera hot och våldssituationer.

Detta är ett av 11 nya forskningsprojekt som sammanlagt fått nära 19 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

Anna Anund, Statens Väg och transportforskningsinstitut, 013 20 43 27, 070 921 82 87, anna.anund@vti.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning