Två miljoner i post doc-stöd till forskare inom området hälsa

2015-11-17 07:00

Susanne Sütterlin tilldelas AFA Försäkrings post doc-stöd på 2 miljoner kronor, för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan vara bidragande i spridningen av antibiotikaresistens. Post doc-stödet delas ut årligen för att stödja och stimulera yngre lovande forskare.

Susanne Sütterlin tilldelas AFA Försäkrings post doc-stöd på 2 miljoner kronor, för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan vara bidragande i spridningen av antibiotikaresistens. Post doc-stödet delas ut årligen för att stödja och stimulera yngre lovande forskare.

Årligen satsar arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring cirka 150 miljoner på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Det gör AFA Försäkring till landets ledande finansiär inom detta område. Genom post doc-stödet ges forskare som är i början av sin karriär möjligheten att akademiskt meritera sig och fördjupa sin kompetens inom sitt forskningsfält. Post doc-stödet bidrar även till att forskaren kan utveckla sitt akademiska nätverk internationellt.

– Arbetsmarknadens parter är angelägna om att bidra till att yngre forskare får möjlighet att etablera sig som forskare och Susanne Sütterlin kommer med sin starka forskning att kunna bidra till den framtida forskningen om antibiotikaresistens, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Susanne Sütterlin disputerade 2015 vid Uppsala universitet med en medicinsk specialistkompetens i klinisk bakteriologi och virologi och är idag verksam vid Akademiska sjukhuset. Susanne kommer att fortsätta sin forskning vid Uppsala universitet där hon även samverkar med SciLifeLab. Sitt post doc-arbete kommer Susanne att bedriva vid zoologiska avdelningen vid universitetet i Oxford.

Antibiotikaresistens är ett ökande problem i dagens sjukvård och den medför ett påtagligt hot för behandling av infektioner i framtiden. Användningen av giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel, så kallade biocider, kan påverka utvecklingen av resistens mot antibiotika. Susanne Sütterlin avser att studera förekomsten av resistensgener i olika bakteriepopulationer isolerade från människor, djur och miljö med syfte att värdera olika exponeringsgrader av antibiotika och biocider.

- Jag har förväntningar på att ta fram nya strategier för att undersöka frågan om biocidanvändningen kan vara en antibiotikaresistensdrivande faktor, säger Susanne Sütterlin.

Läs mer om AFA Försäkrings forskningsstöd här


Mer information:

Susanne Sutterlin, MD, PhD, Uppsala universitet, 070 22 76 996, susanne.sutterlin@medsci.uu.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60,

Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070 815 49 05,
caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning