Smarta kläder synliggör risker i arbetet

2015-11-04 08:00

Arbetskläder med invävd utrustning skulle kunna mäta, analysera och visa risker med belastning, genom att visa hjärtfrekvens, arbetsställningar och arbetsrörelser under en arbetsdag. Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska Högskolan, får 1 945 000 kr för att utveckla ett praktiskt användbart system för detta. 

Det går att förebygga belastningsskador. Men på arbetsplatserna saknar man ofta resurser och kompetens att bedöma riskerna. Arbetsgivare och fackliga parter får inte en fullständig bild över vad som behöver förbättras.

Med ny teknik går det att tillverka arbetskläder med inbyggd mätutrustning, sensorer och givare. Anställda med sådana kläder kan samla in uppgifter om belastning under sitt arbete. Man kan automatiskt analysera och synliggöra risker för arbetsskador, till låg kostnad. Det här skulle underlätta arbetet med att välja vilka åtgärder som är viktigast för att förebygga arbetsskador.

Systemet med mätare som en del av arbetskläder ska forskarna testa såväl på tunga arbeten, som byggnadsarbete, styckning och brevbäring, som stillasittande arbeten med låga belastningar. Målet är det ska bli ett arbetsmiljöverktyg för företag och företagshälsovård.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 17,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

Jörgen Eklund, professor, Industriell ergonomi, KTH, 08-790 48 66, jorgen.eklund@sth.kth.se

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se
 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning