Seminarium: Ledarskap av virtuella team och stress

2015-11-02 08:00

Arbete i virtuella team innebär att personerna som ingår i en arbetsgrupp endast kommunicerar med varandra via telefon och datorer. I takt med att detta arbetssätt blir allt vanligare behöver verksamheternas organisationsledning öka på kunskapen kring hur de ska hantera de nya utmaningarna som uppstår.

Carina Beckerman har forskat om ledarskap av virtuella team och stress. Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenterar hon sina forskningsresultat och diskuterar kring frågorna; Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta i virtuella team? Vilka förändrade behov frambringar detta sätt att arbeta? Hur bör de nya utmaningarna som uppstår hanteras av arbetsgivaren?

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 4 november

Tid: torsdagen den 5 november kl. 08:30-10:00, kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kontakt: Camilla Arvenberg, AFA Försäkring, 08-696 41 48,

070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se