Kyla + buller = hörselnedsättning och hjärt-kärlsjukdom?

2015-11-04 08:00

Löper de som samtidigt är utsatt för kyla och buller större risk att drabbas av nedsatt hörsel, hjärtinfarkt, hjärnblödning och högt blodtryck?  Hans Pettersson, Umeå universitet, får 1 809 000 kr för att ta reda på det. Målet är att få fram ett underlag för riskbedömning i arbetsmiljöarbetet, framförallt på byggarbetsplatser. 

Hörselnedsättning är den vanligaste godkända arbetsskadan bland män. Hjärtkärlsjukdomar står för merparten av dödsfall som har koppling till arbetet. Buller är en faktor i bägge fallen. Kyla hör också till det som man misstänker ökar risken för hjärtinfarkt, i likhet med skiftarbete, motoravgaser och tobaksrökning (egen och andras). Men det finns inga studier av vad som händer när man arbetar i en miljö som både är bullrig och kall, som byggarbetsplatserna vintertid.

Forskarna ska studera samband genom att använda uppgifter från 20 års hälsokontroller som Bygghälsan genomförde. De ska också kartlägga läget idag när det gäller buller och kyla i byggbranschen, genom att mäta buller och kyla som grupper av bygg– och anläggningsarbetare är utsatta för. Målet är att ta fram ett underlag hur man ska bedöma risker när jobbet är både kallt och bullrigt.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 17,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

Hans Pettersson, forskare, Umeå universitet, 090 – 785 69 27, hans.pettersson@umu.se

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning