Inbjudan: Psykosocial hälsa i fokus på AFA Försäkrings FoU-dag

2015-11-05 12:00

Hur kan en god psykosocial arbetsmiljö skapas? Frågan diskuteras när Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, AFA Försäkring, samlar forskare, experter och beslutsfattare till FoU-dagen. Bland talarna finns bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som kommer att berätta om Regeringens arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Den 10 november är det dags för AFA Försäkrings FoU-dag. Årets tema är psykosocial hälsa, med fokus på hur en god psykosocial arbetsmiljö kan skapas. Förhoppningen är att denna dag, med stöd i forskningen, ska leda till ökad kunskap om hur en god psykosocial arbetsmiljö skapas och ge inspiration till framtida satsningar. Bland annat kommer aktuell forskning finansierad av AFA Försäkring att belysa temat ur såväl individ- som ledarskaps- och organisationsperspektiv.

Medverkande:
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Stavroula Leka, professor, University of Nottingham
Christian Benedict, docent, Uppsala universitet
Gunnar Bergström, docent, Karolinska institutet 
Irene Jensen, professor, Karolinska institutet 
Stefan Szücs , docent, Göteborgs universitet
Mia Söderberg, med.dr, Göteborgs universitet
Susanna Toivanen, docent, Stockholms universitet 
Eva Vingård, professor, Uppsala universitet
Linda Magnusson Hanson, docent, Stockholms universitet
Moderator: Hans Gennerud

Datum: 10 november
Tid: 9.00–16.00, efterföljande mingel
Plats: Fazer Restaurang och Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm

Programmet för FoU-dagen finns som bifogat material

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till camilla.arvenberg@afaforsakring.se senast den 9 november. För mer information eller bokning av intervjuer med någon av forskarna; kontakta Camilla Arvenberg, telefon: 070 814 98 30 eller mail: camilla.arvenberg@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning