Drygt 17,5 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2015-11-04 08:00

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 17,5 miljoner kronor i anslag till sex nya forsknings– och utvecklingsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

AFA Försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Nedan listas vilka projekt som beviljats forskningsmedel vid anslagsomgång tre. På afaforsakring.se/forskning finns ytterligare information om projekten

KemiRisk, ett småföretagsanpassat webbverktyg för bedömning av kemiska arbetsmiljörisker?

För att minska antalet kemiska arbetsskador, både olyckor och sjukdomar, ska forskarna utvärdera och vidareutveckla webbverktyget KemiRisk, så att det ger ett bra stöd för arbetsmiljöarbetet i småföretag. Läs mer om på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Kontaktuppgifter: Ann-Beth Antonsson, gruppchef, adjungerad professor, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 65 47, ann-beth.antonsson@ivl.se

Smarta kläder visualiserar risker i arbetet

Forskarna utvecklar ett praktiskt användbart system med arbetskläder med invävd utrustning som mäter, analyserar och visar risker med belastning baserat på mätning av hjärtfrekvens, arbetsställningar och arbetsrörelser. Läs mer om projektet på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Kontaktuppgifter: Jörgen Eklund, professor, Ergonomi, KTH, 08-790 48 66, jorgen.eklund@sth.kth.se

Expertfunktioner och linjechefer i samspel: om professionalisering, genus och utveckling av hållbara yrkesroller i framtidens välfärdsorganisationer

För att bidra till lägre stressrelaterade sjukskrivningstal i kommunerna, och lägre omsättning på linjechefer, studerar forskarna relationen mellan chefer och expertfunktioner. Målet är ta fram kunskap och instrument som kommunerna kan användas för att forma hållbara roller och samarbetsmodeller. Läs mer om projektet på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Kontaktuppgifter: Anna Cregård, universitetslektor, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, 031-786 59 06, anna.cregard@spa.gu.se

Leder samtidig exponering för kyla och buller till hörselnedsättning och hjärt-kärlsjukdom?

Forskarna undersöker om de som samtidigt är utsatt för kyla och buller löper större risk att drabbas av nedsatt hörsel, hjärtinfarkt, hjärnblödning och högt blodtryck. De ska också kartlägga läget när det gäller buller och kyla i byggindustrin, och hur man praktiskt ska bedöma risker. Läs mer om projektet på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Kontaktuppgifter: Hans Pettersson, forskare, Umeå universitet, 090 – 785 69 27  hans.pettersson@umu.se

Trygg och omställningsbar? Innovationer för hälsa och lärande på arbetsplatser i förändring

Förändringstrycket på arbetsplatser kan leda till press och sjukfrånvaro, men också vara en sporrande utmaning. Arbetets museum samarbetar med arbetlivsforskare vid Linköpings universitet och tar fram en utställning, dit arbetslag kan komma för att få konkreta verktyg och inspiration till hur omställningsarbete kan främja hälsa på arbetsplatser.

Kontaktuppgifter: Marinette Fogde, forskningschef, Arbetets museum, 011-23 17 22, marinette.fogde@arbetetsmuseum.se

Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra - exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

Företagshälsovården ska kunna genomföra mer tillförlitliga risk­bedömningar av arbetsställningar och repetitivt arbete, när det gäller besvär i nacke och skuldra. Det är syftet med projektet där forskarna ska öka kunskapen om samband mellan armrörelser och armpositioner och belastningsskador, och ta fram jämförelsemått och rekommendationer.

Kontaktuppgifter: Mikael Forsman, adjungerad professor, Karolinska Institutet, 08-12 33 71 62,
mikael.forsman@ki.se

Mer information:

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning