Nytt FoU-program: Hållbart arbetsliv

2015-10-08 08:00

Att göra arbetslivet mer hållbart är en av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden. Nu satsar arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring totalt 30 miljoner kronor på ett treårigt FoU-program inom området.

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljö. Varje år finaniseras forskning för ca 150 miljoner kronor. Satsningarna görs bland annat genom fyra anslagsomgångar för fristående projekt, post doc-stöd till yngre forskare och områdesspecifika program. Genom utlysning av FoU-programmet - Ett hållbart arbetsliv satsas 30 miljoner på att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar förmågan att arbeta längre.

Forskningen ska bidra till praktisk och sammanhållen kunskapsutveckling kring de hinder ­­– och möjligheter – som finns för organisationer och företag att bidra till ett hållbart arbetsliv. Det kan t.ex. vara hur faser av livs-/karriärscykeln påverkas av olika insatser, och vilka särskilda utmaningar som finns i respektive åldrar/livsfaser.

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för ansökan framgår av utlysningstexten som finns på www.afaforsakring.se/forskning.

Mer information:
Oskar Hansson, handläggare FoU-avdelningen, 08 – 696 42 94, oskar.hansson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd: 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting.