Drygt 32 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2015-07-07 08:00

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 32 miljoner kronor i anslag till 13 nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

AFA Försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Nedan listas vilka projekt som beviljats forskningsmedel vid anslagsomgång två. På afaforsakring.se/forskning finns ytterligare information om projekten

Trötthetens förändring över tid i olika yrkesgrupper, relation till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och sömn
Torbjörn Åkerstedt, professor, Karolinska Inst. Inst för klinisk neurovetenskap. Tel: 0855378947, 0706304135. E-post: torbjorn.akerstedt@ki.se
Beviljat anslag: 2 306 000 kr

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa
Magnus Elfström, universitetslektor, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Tel: 016-15 37 88, 0732708846. E-post: magnus.elfstrom@mdh.se
Beviljat anslag: 840 000 kr

Vägen tillbaka till arbetslivet efter utmattningssyndrom: Vikten av kognitiv och fysisk träning för hållbar arbetsförmåga
Anna Stigsdotter Neely, professor, Institutionen för sociala och psykologiska studier vid Karlstad universitet, 0703935323. E-post: anna.neely@kau.se
Beviljat anslag: 1 179 000 kr

Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Lisa Schmidt, fil mag. IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 0859856328, E-post: lisa.schmidt@ivl.se
Beviljat anslag: 2 590 000 kr

How fast are cognitive functions restored when on-call physicians are awakened during night shifts
John Axelsson, Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. Tel: 070-213 66 76, E-post: john.axelsson@ki.se
Beviljat anslag: 2 670 000 kr

Från utbrändhet till engagemang genom utvecklat ledarskap bland yngre läkare
Mats Brommels, professor, Karolinska Institutet, Inst för lärande, informatik, management och etik. Tel: 0852486930, 0705526930. E-post: mats.brommels@ki.se
Beviljat anslag2 894 000 kr

Karaktärisering av skyddande immunsvar och utveckling av immunterapi mot åderförkalkning
Jan Nilsson, professor, Lunds universitet, Inst för kliniska vetenskaper, Malmö. Tel: 040 391230. E-post: jan.nilsson@med.lu.se
Beviljat anslag: 3 000 000 kr

Minskat behov av vibrationer vid demoleringsarbete (MinVib)
Lage Burström, forskare, Umeå universitet, Inst för Folkhälsa och klinisk medicin. Tel: 090-785 13 43, 076-817 06 57. E-post: lage.burstrom@umu.se
Beviljat anslag: 1 979 000 kr

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och luftföroreningar i arbetsmiljön. En longitudinell populationsstudie av kvinnor och män i Stockholms län
Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker, Karolinska Institutet, Inst för miljömedicin. Tel: 08 123 372 38, 070 87 85 758. E-post: pernilla.wiebert@ki.se
Beviljat anslag: 2 534 000 kr

Framtidens tvätteri - Partsgemensamt arbetssätt för att förebygga belastningsbesvär och utveckla attraktiva hållbara företag
Ulrika Harlin, tekn.lic. civ.ing. Swerea IVF AB. Tel: 0317066054, 0707806054. E-post: ulrika.harlin@swerea.se
Beviljat anslag: 2 900 000 kr

Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster
Leif Berglund, bitr lektor, Luleå tekniska universitet, Inst för ekonomi, teknik och samhälle. Tel: 0920493087, 0725390897. E-post: leif.berglund@ltu.se
Beviljat anslag: 3 000 000 kr

Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor? Uppföljande kommunikationsinsatser
Per Fjellström, fil. dr. IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 0859856325. E-post: par.fjallstrom@ivl.se
Beviljat anslag: 400 000 kr

Är jobbet för tungt? Företag och anställda bör nu klara av mätningen själva - test av ny precis och kostnadseffektiv kartläggning - i städbranschen
Mikael Forsman, professor, Karolinska Institutet, Inst för miljömedicin. Tel: 0812337162, 0704910196. E-post: mikael.forsman@ki.se
Beviljat anslag: 2 266 000 kr

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning