AFA Fastigheter satsar på solceller

2015-06-05 07:00

AFA Fastigheter är först ut i Sverige med att leasa solpaneler till en av sina fastigheter på Södermalm i Stockholm. Huset som byggdes 1917 kommer att tack vare solcellerna reducera sin elförbrukning från det vanliga elnätet med cirka 15 procent.

AFA Fastigheter inleder nu ett samarbete med Eneo Solutions som kommer att leverera 60 kW solceller till fastigheten Barnängen 6 på Södermalm i Stockholm. AFA Fastigheter blir därmed det första fastighetsbolaget i Sverige som i stället för att själva installera solceller nu tecknar ett leasingavtal om 20 år.

AFA Fastigheter arbetar målmedvetet med miljö och hållbarhetsfrågor och var det andra fastighetsbolaget i Sverige som certifierade sitt Energiledningssystem enligt ISO 50001. Att införa solenergi tillsammans med en partner ser man som en stor fördel.

- Det är viktigt för oss som fastighetsägare att hitta långsiktigt hållbara energilösningar och att utnyttja energi från solen känns helt rätt i tiden. Eneo Solutions står för både installation och drift och vi erhåller en garanterad årsvolym under många år framöver, säger Ulrika Rydén, Energi och Hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter.

Eneo Solutions anläggning kommer att leverera cirka 58 000 kWh helt förnybar solel per år, vilket motsvarar cirka 15 % av byggnadens elbehov. Den installerade tekniken kommer även att göra det möjligt för fastighetsförvaltningen att visualisera solproduktionen för hyresgästerna.

-Miljöaspekten är viktig för våra hyresgäster och med det här systemet kommer vi kunna involvera våra hyresgäster i hur elförbrukningen ser ut under året. Nu inväntar vi endast bygglovet sedan sätter vi igång, säger Ulrika Rydén.

Mer information:
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070-815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Ulrika Rydén, energi och hållbarhetsansvarig, 0708-92 55 90, ulrika.ryden@afafastigheter.se


AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 550 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se