Seminarium om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2015-05-27 08:00

Vid ett seminarium den 3 juni presenteras AFA Försäkrings årligen återkommande rapport om utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag och bygger på AFA Försäkrings unika skadedatabas.

I årets rapport presenteras utvecklingen över tid för arbetsskador och långa sjukfall. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall eller ett långvarigt sjukfall redovisas fördelat på kön, yrke, län, sektor och ålder. Dessutom presenteras de vanligaste orsakerna till arbetsolycksfall och dess konsekvenser i form av allvarlighetsgrad. De långa sjukfallen redovisas per diagnosgrupp.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor AFA Försäkring och analytikerna Anna Weigelt, Mats Åhlgren och Thomas Åkerström.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 2 juni.

Tid: Onsdagen den 3 juni kl 08:30-10:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18 

Kontakt: Camilla Arvenberg, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se