Trafikförvaltningen förlänger 20 000 kvm med AFA Fastigheter på Kungsholmen

2015-04-28 07:00

AFA Fastigheter och Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting har kommit överens om en 7-årsförlängning i fastigheterna Gångaren 14 och Gångaren 19 på Lindhagensgatan inom västra Kungsholmen i Stockholm.

I samband med förlängningen tas en grön bilaga med i avtalet vars miljöambitioner är i linje med båda parters uttalade klimatfrämjande mål och visioner.

- Vi är oerhört glada att vi lyckats erbjuda Trafikförvaltningen en fortsatt väl anpassad lösning för sitt lokalbehov som gör att de sitter kvar på Lindhagensgatan 100 säger Per Orrestig, Fastighetschef på AFA Fastigheter.

Avtalet som nu slutits med AFA Fastigheter ger oss möjlighet att långsiktigt fokusera på den egna verksamheten och tillsammans ta ett ansvar för vår miljö genom en grön bilaga i enlighet med bådas våra uppsatta mål och visioner säger Förvaltningschef Anders Lindström på Trafikförvaltningen.

Mer information:

Per Orrestig, Fastighetschef, AFA Fastigheter, 08-696 47 03, per.orrestig@afafastigheter.se

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 550 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se